Παραγωγή και εξαγωγή βιοκαυσίμων

Αριθμός πρωτ: 191
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤON ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Παραγωγή και εξαγωγή βιοκαυσίμων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να αντικαταστήσει μη παραγωγικές καλλιέργειες με καλλιέργειες ενεργειακών φυτών που θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη, αλλά και να εξάγει πρώτες ύλες, καρπών ή ελαίων σε άλλες χώρες.
Επειδή σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2003/30/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα βιοκαύσιμα, υπάρχει η δέσμευση ότι μέχρι το 2010, το ποσοστό διείσδυσης των βιοκαυσίμων θα πρέπει να φτάσει στο 5,75% του συνόλου των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για μεταφορές.
Επειδή υπάρχουν χώρες που δεν έχουν την δυνατότητα να παράγουν τα απαιτούμενα βιοκαύσιμα, λόγω κλιματικών και εδαφικών συνθηκών.
Επειδή τα περισσότερα ενεργειακά φυτά, όπως το ζαχαρότευτλο, η ελαιοκάμβη, ο ηλίανθος και ο ζαχαρούχος σόργος είναι φυτά που χρειάζονται σχετικά λίγο νερό και ευδοκιμούν ακόμα και σε μη γόνιμα εδάφη.
Επειδή οι Έλληνες αγρότες και ιδιαίτερα οι αγρότες του Νομού Ηρακλείου έχουν υποστεί την τελευταία τριετία καίριο πλήγμα στα εισοδήματά τους λόγω της συνεχούς αύξησης του κόστους παραγωγής και της εγκατάλειψής τους από την Κυβέρνηση.
Επειδή δεν έχει αποζημιωθεί ακόμη το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών που έχουν υποστεί καταστροφές λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων από το 2004.
Επειδή για το λόγο αυτό επιβάλλεται μια ουσιαστική στήριξη με την λήψη μέτρων και πρωτοβουλιών που θα μπορέσουν να δώσουν μια νέα δυναμική στην αγροτική οικονομία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθενται να προβεί στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όχι μόνο για τη στήριξη της παραγωγής ενεργειακών φυτών στη χώρα μας αλλά και την εξαγωγή πρώτων υλών, καρπών και ελαίων σε χώρες που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα παράγουν, λόγω κλιματικών και εδαφικών συνθηκών, ενώ ισχύει και για αυτούς η δέσμευση ότι, μέχρι το 2010 το ποσοστό των βιοκαυσίμων θα πρέπει να φτάσει στο 5,75% του συνόλου των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, βάσει της κοινοτικής οδηγίας 2003/30/ΕΚ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ