Παρακατάθεση αποζημίωσης απαλλοτριωθέντων ακινήτων του δρόμου Καρτερός-Επισκοπή

Αριθμός πρωτ: 14944
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Παρακατάθεση αποζημίωσης απαλλοτριωθέντων ακινήτων του δρόμου Καρτερός-Επισκοπή.

Είναι γνωστό ότι ο δρόμος που συνδέει τον Καρτερό με την Επισκοπή, είναι εξαιρετικής σημασίας για το νομό Ηρακλείου, αφού όχι μόνο συνδέει τις αναπτυσσόμενες βόρειες περιοχές του νομού με την ενδοχώρα, αλλά όταν ολοκληρωθεί θα αποτελεί βασικό οδικό άξονα για την εξυπηρέτηση των αναγκών του σχεδιαζόμενου νέου αεροδρομίου Καστελλίου που θα αλλάξει πλήρως τα αναπτυξιακά δεδομένα ολόκληρου του νομού αλλά και της Κρήτης γενικότερα.
Δυστυχώς, όμως, και παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις από τον περασμένο Νοέμβριο, για την αποπληρωμή του απαιτούμενου ποσού των απαλλοτριώσεων για να συνεχιστούν οι εργασίες, δεν έχει γίνει καμία πληρωμή μέχρι σήμερα.
Επειδή, και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, έχει ενημερώσει εγκαίρως για την ανάγκη αποπληρωμής των απαλλοτριώσεων.
Επειδή από τους τέσσερις συνολικά πίνακες παρακατάθεσης έχει πληρωθεί, μέχρι σήμερα, μόνο ο 1ος, ποσού 44.278,65 ευρώ για προσωρινή αποζημίωση των ακινήτων και ποσού 985,57 ευρώ για την προσωρινή δικαστική και δικηγορική δαπάνη.
Επειδή το σημαντικό αυτό έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, μέχρι 30/6/09.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται να δώσει άμεσα εντολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την εξόφληση του συνολικού ποσού 3.997.769,43 ευρώ για την προσωρινή αποζημίωση των ακινήτων και για την προσωρινή δικαστική και δικηγορική δαπάνη που αφορά στους 2ο, 3ο και 4ο Πίνακες Παρακατάθεσης, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες ολοκλήρωσης του δρόμου Καρτερός-Επισκοπή.

Ο Eρωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης