Παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω διακρίσεων στην απασχόληση

Αριθμός πρωτ: 5592
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω διακρίσεων στην απασχόληση.

Για άλλη μια φορά βρίσκεται η Ελλάδα ένα βήμα πριν την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτή τη φορά επειδή δεν εφαρμόζει πλήρως τους κοινοτικούς κανόνες για την απαγόρευση των διακρίσεων στην απασχόληση και την επαγγελματική δραστηριότητα.
Η πλημμελής εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας αφορά τον λανθασμένο ορισμό της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, την προσαρμογή του εργασιακού χώρου στις ανάγκες ατόμων με αναπηρία, τη μη κάλυψη της νομοθεσίας των δημοσίων υπαλλήλων και αυτοαπασχολούμενων, τη νομική προστασία των ατόμων που πέφτουν θύμα διακριτικής μεταχείρισης και επίσης την εξαίρεση των υπηρεσιών των πυροσβεστών από την οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση.
Η Ελλάδα, μαζί με άλλα δέκα κράτη-μέλη της ΕΕ, έχει δύο μήνες προθεσμία για να απαντήσει στις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επειδή ήδη από το Δεκέμβριο του 2003 έχει λήξει η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο.
Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα απειλείται να οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη συμμόρφωσή της με τις οδηγίες της ΕΕ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να εναρμονιστεί το συντομότερο δυνατό η ελληνική νομοθεσία με τις κοινοτικές οδηγίες στα θέματα της απαγόρευσης διακρίσεων στο χώρο της εργασίας λόγω θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, ηλικίας αναπηρίας ή σεξουαλικών προτιμήσεων, έτσι ώστε να μην παραπεμφθεί η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ