Παρατεταμένη καθυστέρηση έναρξης της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Λύκεια

Αριθμός πρωτ: 950
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Παρατεταμένη καθυστέρηση έναρξης της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Λύκεια.

Παρατεταμένη καθυστέρηση παρατηρείται στην έναρξη του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Λύκεια, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να έχουν ήδη στραφεί στα ιδιωτικά φροντιστήρια προκειμένου να βοηθηθούν. Ο θεσμός της Πρόσθετης Διδασκαλίας αφενός είναι ευεργετικός για πολλούς μαθητές που παρακολουθούν τα επιπλέον μαθήματα και αφετέρου προσφέρει δουλειά και εργασιακή εμπειρία σε αδιόριστους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Για αποδυνάμωση του θεσμού κάνει λόγο η ΕΛΜΕ Ηρακλείου, καθώς, λόγω της παρατεταμένης καθυστέρησης έναρξης των μαθημάτων, οι μαθητές έχουν ήδη οδηγηθεί σε εξωσχολική φροντιστηριακή βοήθεια, με αποτέλεσμα τη διαρκώς αυξανόμενη μείωση των μαθητών που παρακολουθούν τα δωρεάν προγράμματα της σχολικής διδακτικής στήριξης.
Επειδή από το δημόσιο φροντιστήριο ιδιαίτερα επωφελούνται οι μαθητές που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό οικονομικό εισόδημα.
Επειδή, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Ηρακλείου, η αποδυνάμωση του θεσμού της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στον οικογενειακό προϋπολογισμό όσο και στην προσφορά του δημόσιου σχολείου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην άμεση έναρξη του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Λύκεια προκειμένου να βοηθούνται οι μαθητές και να μην στρέφονται σε εξωσχολική φροντιστηριακή βοήθεια.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ