Παραχώρηση του Παγκρήτιου Σταδίου στο Δήμο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 2190
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση του Παγκρήτιου Σταδίου στο Δήμο Ηρακλείου.

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός από το Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας για την παραχώρηση του Παγκρητίου Σταδίου στο Δήμο Ηρακλείου.
Στην απάντηση της 6695/11-4-07 σχετικής Ερώτησής μου, ο τότε Υπουργός Πολιτισμού υπογράμμιζε τη σύσταση νέου νομικού προσώπου από τα Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ με τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου, τα οποίο θα αναλάμβανε να εκτελέσει το Πρόγραμμα ανάπτυξης και ολοκλήρωσης του Ολυμπιακού Πόλου του Ηρακλείου», ενώ τόνιζε: «στο πλαίσιο αυτών των υποχρεώσεων «Α.Ε Ολυμπιακά Ακίνητα» προχώρησε ήδη σε συνεργασία με εξωτερικό της συνεργάτη στη δημιουργία οικονομοτεχνικής πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση – Ανάπτυξη περιβάλλοντος χώρου του Παγκρητίου Σταδίου», στην οποία παρουσιάζεται ένα εφαρμόσιμο επενδυτικό πρόγραμμα».
Σε νεότερη δε απάντηση στις 17-4-2007 δήλωνε ότι «η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επεξεργάζεται σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου για να καθοριστεί ο τρόπος χρήσης του σταδίου από τις τοπικές αθλητικές οργανώσεις με τρόπο υπεύθυνο και επωφελή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».
Εν τούτοις αρκετούς μήνες αργότερα και παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, ο Δήμος Ηρακλείου εξακολουθεί να μην έχει καμία ανταπόκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού στο χρόνιο και δίκαιο αίτημά του.
Επειδή η ανάγκη συντήρησης και αξιοποίησης του Παγκρήτιου Σταδίου κρίνεται επιτακτική, καθώς οι σύγχρονοι αθλητικοί χώροι αφενός παραμένουν αναξιοποίητοι και απροσπέλαστοι για τους πολίτες του Ηρακλείου και αφετέρου σκουριάζουν και αχρηστεύονται οι εγκαταστάσεις του.
Επειδή ο Δήμος Ηρακλείου έχει αγανακτήσει από τον εμπαιγμό που υφίσταται από το Υπουργείο και την ανευθυνότητα που επιδεικνύει απέναντι σε μια πολυδάπανη επένδυση του ελληνικού λαού, όπως έχω επισημάνει πολλές φορές,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1. Αν προτίθεται να δώσει εντολή προκειμένου να υπογραφεί άμεσα η συμφωνία για την παραχώρηση του Παγκρήτιου Σταδίου στο Δήμο Ηρακλείου από την Α.Ε. Ολυμπιακά Ακίνητα.
2. Αν προτίθεται να προωθήσει την πραγματοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως είχε εξαγγελθεί, προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των εγκαταστάσεών του Σταδίου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ