Περιθωριοποίηση του ΓΕΩΤΕΕ

Αριθμός πρωτ: 13131
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Περιθωριοποίηση του ΓΕΩΤΕΕ.

Παρά την αλλαγή Διοίκησης στο ΓΕΩΤΕΕ ακόμη δεν έχει υπάρξει καμιά απάντηση στην επιστολή του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρωθυπουργό, καταδεικνύοντας τη συστηματική απαξίωση του Επιμελητηρίου από την Κυβέρνηση.
Όπως επισημαινόταν στην επιστολή, το ΓΕΩΤΕΕ, που εκπροσωπεί 30.000 γεωτεχνικούς στη χώρα μας (γεωπόνους, κτηνιάτρους, δασολόγους , ιχθυολόγους, γεωλόγους) και το οποίο αποτελεί το θεσμοθετημένο σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα που αφορούν την αγροτική πολιτική της χώρας, περιθωριοποιείται συστηματικά, αφού:
– δεν έχει κληθεί να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζή».
– δεν έχει λάβει ακόμα γνώση του νομοσχεδίου για την κτηνοτροφία, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή.
– δεν έχει περιληφθεί σε καμιά ομάδα χάραξης μέσο-μακροπρόθεσμης πολιτικής και εθνικής στρατηγικής στους διάφορους κλάδους του αγροτικού τομέα.
Επειδή το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας επιμελείται των ζητημάτων αγροτικής ανάπτυξης, της ανασυγκρότησης της υπαίθρου και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού της χώρας.
Επειδή επιβάλλεται τα θέματα αυτά να αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης, η οποία για την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτείται να συνεργάζεται με όλους τους θεσμοθετημένους φορείς.
Επειδή από την μέχρι σήμερα αντιμετώπιση του ΓΕΩΤΕΕ από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, όπως στην περίπτωση των γεωργικών συμβούλων, αμφισβητείται στην πράξη η λειτουργικότητα του Επιμελητηρίου,
Επειδή τόσο στην 7153/25-2-2008 όσο και στην 10622/16-4-2008 Ερώτησή μου που αφορούν το ΓΕΩΤΕΕ δεν έχω λάβει καμία απάντηση μέχρι σήμερα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να συνεργαστεί αρμονικά με την νέα Διοίκηση του ΓΕΩΤΕΕ με στόχο την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του Αγροτικού τομέα, αλλά και για να αξιοποιηθεί ο ρόλος του ΓΕΩΤΕΕ ως συμβούλου της πολιτείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης