Πλήρης ανατροπή του καθεστώτος που ίσχυε για 5.500 γιατρούς του ΙΚΑ

Αριθμός πρωτ: 10105
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Πλήρης ανατροπή του καθεστώτος που ίσχυε για 5.500 γιατρούς του ΙΚΑ.

Τη δυνατότητα καταγγελίας ανά πάσα στιγμή των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου των γιατρών του ΙΚΑ, δίνει στη Διοίκηση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η 22/2007 πρόσφατη Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με αποτέλεσμα 5.500 γιατροί να κινδυνεύουν με απόλυση.
Οι 5.500 γιατροί, οι οποίοι είχαν προσληφθεί στο ΙΚΑ από το 1993 έως το πρώτο τρίμηνο του 2004 με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μονιμοποιήθηκαν με το νόμο 3232/2004 που μετέτρεπε τις συμβάσεις τους σε αορίστου.
Ωστόσο ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι ο νόμος 3232/2004 είναι «ψευδοερμηνευτικός» και συνεπώς δεν ισχύει η διάταξη που προέβλεπε ότι όλες οι ειδικές συμβάσεις γιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ είναι εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Επειδή, με βάση αυτήν την απόφαση, το ΙΚΑ θα μπορεί να απολύει όποτε θέλει τους γιατρούς και μάλιστα χωρίς καμία αποζημίωση, αφού δεν τους θεωρεί ως μόνιμο προσωπικό, παρόλο που παλαιότερες εφετειακές αποφάσεις υποστηρίζουν το αντίθετο.
Επειδή, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Συμβασιούχων Γιατρών ΙΚΑ Αττικής, οι γιατροί δεν μπορούν να κατανοήσουν «πως είναι δυνατόν το ανώτατο δικαστήριο να παίρνει μια απόφαση που θέτει την τεράστια πλειοψηφία των γιατρών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας σε εργασιακή ομηρία και τους στερεί το στοιχειώδες δικαίωμα να αναγνωρίζεται η υπαλληλική τους σχέση με το ΙΚΑ ως εργαζομένων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, όπως ψήφισε το ελληνικό κοινοβούλιο με τον Νόμο 3232/2004».
Επειδή με την 9943/29-6-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει τα χρόνια και μείζονος σημασίας προβλήματα των συμβασιούχων γιατρών του ΙΚΑ, με πρωτεύοντα τη μονιμοποίηση και το ασφαλιστικό,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση ώστε οι 5.500 γιατροί που προσλήφθηκαν με το νόμο 1204/72 και των οποίων η εργασιακή σχέση αναγνωρίστηκε ως αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου με τον Νόμο 3232/2004, να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους μόνιμους συναδέλφους τους και να δικαιούνται σύνταξη και ασφάλιση από το ΙΚΑ, όπως και οι μόνιμοι συνάδελφοί τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης