Πλήρης εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους

Αριθμός πρωτ: 8006
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Πλήρης εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους.

Την πλήρη εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους και την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης της μητέρας με τρία τέκνα ζητά ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Ηρακλείου.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Σύλλογος, ο Ν. 3454/06, όσον αφορά στις οικογένειες με τρία τέκνα, σοβαρότερα προβλήματα δημιούργησε παρά έλυσε, διαψεύδοντας τις προσδοκίες των τρίτεκνων. Ο εν λόγω Νόμος χαρακτήρισε τους τρίτεκνους ως δικαιούχους κάποιων παροχών, οι οποίες όμως ουσιαστικά αίρονται από τις διάφορες διατάξεις του και καθίστανται ανίσχυρες στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Ο Σύλλογος Τριτέκνων εκφράζει την ανησυχία και την αγωνία του για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα και τις ολέθριες επιπτώσεις που ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται.
Επειδή ο Σύλλογος υπογραμμίζει πως το εν λόγω αίτημα είναι πρώτο στις εισηγήσεις του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος (Πόρισμα 1993).
Επειδή 250.000 οικογένειες με τρία τέκνα ζητούν την άμεση υλοποίηση του δίκαιου αιτήματός τους προκειμένου να αποφευχθούν οι ολέθριες συνέπειες από τη συνεχή γήρανση του πληθυσμού, τη ραγδαία επιδείνωση στη σχέση εργαζομένων – συνταξιούχων, τη μείωση της παραγωγικότητας, την υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης, την οικονομική ύφεση κτλ.,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται και πότε να προβούν στην πλήρη εξομοίωση των τρίτεκνων με τις πολύτεκνες οικογένειες προκειμένου να εξευρεθεί λύση για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ