Προβλήματα από τις ελλείψεις στην Προσχολική Εκπαίδευση

Αριθμός πρωτ: 903
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα από τις ελλείψεις στην Προσχολική Εκπαίδευση.

Με την 9196/12-6-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την ανάγκη εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων ώστε να λειτουργήσουν τα δημόσια Νηπιαγωγεία με το απαραίτητο προσωπικό και να δεχτούν όλα τα νήπια και τα προνήπια τη νέα σχολική χρονιά.
Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται να δημιουργηθεί πρόβλημα, λόγω της καθιέρωσης της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, καθώς δεν έχουν εξασφαλιστεί ούτε οι απαιτούμενες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, ούτε το προσωπικό που θα καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 20.000 νέων μαθητών που θα υπάρχουν από τον Σεπτέμβριο.
Επειδή έχει δημιουργηθεί αβεβαιότητα στους γονείς που καταφεύγουν στη λύση των ιδιωτικών σχολείων, ενώ το Υπουργείο περιορίστηκε στο να μετατρέψει μόνο 255 Νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα σε ολοήμερα και να προχωρήσει στο διορισμό μόλις 1.000 νηπιαγωγών.
Επειδή με επανειλημμένες ερωτήσεις μου (7918/11-5-07, 6318/28-3-07) έχω επισημάνει τις διαμαρτυρίες των καθηγητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των γονιών για την υποχρηματοδότηση και τη μη βελτίωση των υποδομών των δημόσιων Νηπιαγωγείων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να εξασφαλίσει τις κτιριακές υποδομές και το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Νομό Ηρακλείου, ώστε να μην αποκλειστεί κανένα παιδί και να μπορέσουν όλα τα νήπια και τα προνήπια να φοιτήσουν στο δημόσιο νηπιαγωγείο το νέο διδακτικό έτος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης