Προβλήματα και αιτήματα Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Αριθμός πρωτ: 9496
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα και αιτήματα Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί ξενοδοχοϋπάλληλοι στους χώρους εργασίας τους επισημαίνει ο Σύνδεσμός τους.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αποτελεί η λειτουργία των παράνομων γραφείων διακίνησης προσωπικού, τα οποία όπως καταγγέλλεται δρουν τα τελευταία χρόνια ανεξέλεγκτα στη χώρα μας, με βασικούς αποδέκτες αρκετά ξενοδοχεία και στο Νομό Ηρακλείου, τα οποία στο βωμό του κέρδους προβαίνουν στην απασχόληση φθηνού εισαγόμενου εργατικού δυναμικού και τη μη καταβολή των νόμιμων μισθών και εργοδοτικών εισφορών.
Αναφορικά με τον ΟΑΕΔ, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι ζητούν, μεταξύ άλλων, αύξηση του επιδόματος του ταμείου ανεργίας και μηχανοργάνωση των υπηρεσιών ώστε η καταβολή του επιδόματος ανεργίας να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Επίσης ζητούν την αύξηση των συμβεβλημένων γιατρών με το ΤΑΞΥ, την επαναφορά του απογευματινού ελεγκτή ιατρού, τη μη ισχύ της απόφασης που προβλέπει την έκδοση βιβλιαρίων μόνο μέσω δημόσιων νοσοκομείων και την έλλειψη γιατρών όλων των ειδικοτήτων στο Ταμείο τους.
Επειδή μέριμνα του Υπουργείου θα πρέπει να είναι η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των ξενοδοχοϋπαλλήλων, καθώς και η πάταξη παντός είδους παράνομης εργασίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να δοθούν λύσεις σε όλα τα ζητήματα και να γίνουν δεκτά τα αιτήματα που θέτουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Νομού Ηρακλείου, τόσο ως προς το Ταμείο τους, αλλά και όσο αφορά τον ΟΑΕΔ.
2) Αν προτίθεται να κάνει δεκτή την εισήγηση των ξενοδοχοϋπαλλήλων για την υποχρεωτική τήρηση παρουσιολογίου δια νόμου στα ξενοδοχεία, του οποίου η καθιέρωση διευκολύνει σημαντικά τις αρμόδιες υπηρεσίες στη διενέργεια των επιβεβλημένων ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται τα νόμιμα από την εργοδοσία στους χώρους εργασίας τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης