Προβλήματα Προσχολικής Αγωγής Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 7246
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα Προσχολικής Αγωγής Νομού Ηρακλείου.

Την ανάγκη εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων, του απαραίτητου προσωπικού και των κατάλληλων κτιριακών υποδομών ώστε να καλύψουν τα δημόσια νηπιαγωγεία την αυξημένη ζήτηση που παρουσιάζεται στην προσχολική αγωγή του Νομού Ηρακλείου, επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί.
Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι ελεύθερες θέσεις στα νηπιαγωγεία για την επόμενη σχολική περίοδο έχουν ήδη υπερκαλυφθεί, εξαιτίας της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και οι γονείς είναι προβληματισμένοι καθώς δεν κατορθώνουν να εξασφαλίσουν μία θέση για τα νήπια και τα προνήπια σε δημόσιο σχολείο.
Επειδή οι ελλείψεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές είναι μεγάλες, το Υπουργείο θα πρέπει να προβεί σε επιπλέον προσλήψεις προσωπικού και μίσθωσης αιθουσών προκειμένου να μην αποκλειστεί κανένα παιδί του Νομού από το δημόσιο νηπιαγωγείο.
Επειδή, όπως υπογραμμίζεται, είναι απαράδεκτο από τη μία χιλιάδες νηπιαγωγοί να παραμένουν άνεργοι και από την άλλη να υπάρχουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τις διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την υποχρηματοδότηση και τη μη βελτίωση των υποδομών των δημόσιων Νηπιαγωγείων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να εξασφαλίσει τις κτιριακές υποδομές και το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Νομό Ηρακλείου, ώστε να μην αποκλειστεί κανένα παιδί και να μπορέσουν όλα τα νήπια και τα προνήπια να φοιτήσουν στο δημόσιο νηπιαγωγείο κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ