Προβλήματα στην έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 7182
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στην έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης στο Νομό Ηρακλείου.

Με την 14545/28-9-06 Ερώτησή μου, είχα θέσει το θέμα της αδυναμίας των Πταισματοδικών Ηρακλείου να ανταποκριθούν στις εκατοντάδες ποινικές υποθέσεις για πολλές από τις οποίες ο αριθμός των μαρτύρων ανέρχονται σε πολλές δεκάδες.
Η απάντηση στην παραπάνω Ερώτηση έδινε την εντύπωση ότι ο νόμος 3472/2006 θα έλυνε το πρόβλημα αυτό, εντούτοις ενάμιση χρόνο μετά, το πρόβλημα έχει οξυνθεί και οι ετήσιες εκθέσεις των επιθεωρητών οι οποίοι έκαναν έλεγχο στο Πταισματοδικείο Ηρακλείου, επισημαίνουν από το 2002 μέχρι και σήμερα, ότι οι οργανικές θέσεις των Πταισματοδικών πρέπει να αυξηθούν κατά δύο και των δικαστικών υπαλλήλων κατά τρεις.
Αν λάβουμε υπόψη ότι άλλα Πταισματοδικεία με τον ίδιο όγκο εργασίας, όπως της Πάτρας, έχουν πέντε οργανικές θέσεις Πταισματοδικών, άλλα δε, όπως των Χανίων, με πολύ λιγότερο αριθμό υποθέσεων αφού καλύπτουν τέσσερις φορές λιγότερο πληθυσμό, έχουν τον ίδιο αριθμό Πταισματοδικών, μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος.
Το πρόβλημα επαυξάνεται από το γεγονός ότι από τις τρεις οργανικές θέσεις των δικαστικών επιμελητών μόνο η μία έχει καλυφθεί.
Επειδή οι ελλείψεις Πταισματοδικών και δικαστικού προσωπικού δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην έγκαιρη απονομή της Δικαιοσύνης και φορτώνουν με άγχος όσους καλούνται να ανταποκριθούν σε έργο πολλαπλάσιο των δυνατοτήτων τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται και πότε να αυξήσει τον αριθμό των οργανικών θέσεων Πταισματοδικών στο Νομό Ηρακλείου από δύο σε τέσσερις, σύμφωνα με τις προτάσεις των επιθεωρητών δικαστών από το 2002 και μετά.
2) Εάν προτίθεται να δώσει εντολές για άμεση κάλυψη τω υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων σε δικαστικούς υπαλλήλους και επιμελητές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ