Προβλήματα στην εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία

Αριθμός πρωτ: 2093
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στην εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία.

Με την 37/17-6-09 Ερώτησή μου είχα επισημάνει τον έντονο προβληματισμό και την απορία που έχει προκαλέσει η στάση του Υπουργείου στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών με αναπηρία, καθώς με επιστολή του μεταφέρει την ευθύνη της μεταφοράς στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, απόφαση η οποία αντίκειται στην πρόσφατη διάταξη νόμου 3748/2009, όπου γίνεται ανάθεση της ευθύνης στις σχολικές επιτροπές των δήμων.
Ωστόσο σύμφωνα με πρόσφατη επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμΕΑ), γίνεται λόγος για τα σοβαρά προβλήματα που συνεχίζονται να υπάρχουν στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία, όπως είναι οι ελλείψεις διδακτικού προσωπικού και βασικού εξοπλισμού, αλλά και η μετακίνησή τους.
Επειδή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εκπρόσωποι της ΕΣΑμΕΑ, γίνεται κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία καθώς παρά το γεγονός ότι με νόμο ορίζεται η υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία, χάνονται πολλές ώρες διδασκαλίες λόγω ελλείψεων διδακτικού προσωπικού, καθώς και πολλά παιδιά μένουν στα σπίτια τους αφού δεν μπορούν να μεταφερθούν στα σχολεία.
Επειδή το Υπουργείο οφείλει έγκαιρα, να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και την εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών με αναπηρία προκειμένου να μπορούν ισότιμα να μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην έγκαιρη κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, της έκδοσης του αναλυτικού προγράμματος σπουδών αλλά και της εξασφάλισης της μεταφοράς των μαθητών με αναπηρία, προβλήματα τα οποία πρέπει άμεσα να λυθούν προκειμένου να αρχίσει ομαλά η νέα σχολική χρονιά για τα παιδιά με αναπηρία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης