Προβλήματα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τις μεταγραφές των φοιτητών

Αριθμός πρωτ: 2335
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τις μεταγραφές των φοιτητών.

Εκτεταμένα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κυρίως των αστικών κέντρων, από τις εσωτερικές μεταγραφές των φοιτητών, των οποίων ο αριθμός έχει πολλαπλασιαστεί μετά την ψήφιση του Νόμου που έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά των τρίτεκνων οικογενειών να μεταγράφονται στην ίδια Σχολή όποιας πόλης επιθυμούν δίχως περιορισμούς.
Περίπου 3.000 φοιτητές μετακινούνται ετησίως στα πανεπιστήμια των μεγάλων πόλεων, την ώρα που οι πρυτανικές αρχές ζητούν λιγότερους εισακτέους. Για παράδειγμα, μόνο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 καταγράφηκε αύξηση μέχρι και 245% του αριθμού των νέων φοιτητών από μεταγραφές.
Επειδή οι πρυτάνεις διαμαρτύρονται, καθώς με τις υπάρχουσες υλικοτεχνικές υποδομές και το διαθέσιμο προσωπικό αδυνατούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπεράριθμων φοιτητών.
Επειδή εξετάζεται και η πιθανή αναστολή λειτουργία τμημάτων, όπως του τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, το οποίο λόγω έλλειψης των απαραίτητων υποδομών, δεν μπορεί να λειτουργήσει,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των τμημάτων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, κυρίως των αστικών κέντρων, τα οποία δέχονται και τους περισσότερους φοιτητές από τις εσωτερικές μεταγραφές, καθώς όπως επισημαίνουν οι Πρυτάνεις, αδυνατούν να ανταποκριθούν, με τις υπάρχουσες υποδομές και το προσωπικό, στις στοιχειώδεις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ