Προβλήματα του ΕΘΙΑΓΕ και απαξίωση του Ιδρύματος

Αριθμός πρωτ: 6276
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα του ΕΘΙΑΓΕ και απαξίωση του Ιδρύματος

Η Ένωση Ερευνητών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ) έχει γνωστοποιήσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα και απευθύνει έκκληση για την επίλυσή τους. Τα προβλήματα αυτά δεν είναι καινούργια, τα έχω επισημάνει με σειρά από Ερωτήσεις μου (9537/20-6-07, 2344/13-12-06, 10468/8-5-06, κ.ά.) χωρίς να έχει επιλυθεί κανένα.
Τα σημαντικότερα προβλήματα σύμφωνα με τους ερευνητές του ΕΘΙΑΓΕ, είναι:
– Η συνεχής μείωση του αριθμού των ερευνητών, με συνέπεια να μην καλύπτονται πολλά ερευνητικά πεδία, γεγονός που επιβάλλει την πρόσληψη νέων αλλά και τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας με ερευνητές.
– Η έλλειψη για μεγάλο χρονικό διάστημα Γενικού Διευθυντή
– Το χαμηλό μισθολόγιο των ερευνητών, συγκριτικά με αυτό των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ
– Η απουσία Εθνικού προγράμματος και στρατηγικής για την αγροτική έρευνα
– Η ανεπαρκής συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
– Οι επιεικώς απαράδεκτες κτιριακές εγκαταστάσεις και συνθήκες εργασίας του προσωπικού
– Η έλλειψη επαρκών πιστώσεων για την καταβολή του κινήτρου απόδοσης του προσωπικού
– Η εν γένει ανεπαρκής χρηματοδότηση του Ιδρύματος για τους σκοπούς της αγροτικής έρευνας.
Επειδή στην απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στις 21-12-07, στα πολλά και σοβαρά αιτήματα των ερευνητών του ΕΘΙΑΓΕ, το μόνο στο οποίο γίνεται αναφορά είναι, «το ενδεχόμενο της ενσωμάτωσης του επιδόματος πάγιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, στις συντάξιμες αποδοχές των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργών Επιστημόνων, θα εξεταστεί κατά την κατάρτιση προσεχούς συνταξιοδοτικού νομοσχεδίου», τη στιγμή που ο Νόμος 3620/2007 έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 276/11-12-07, δείχνοντας ότι αγνοεί ακόμη και τις δικές του νομοθετικές πρωτοβουλίες.
Επειδή και με το σχέδιο νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογία και άλλες διατάξεις» το ΕΘΙΑΓΕ περιθωριοποιείται, καθώς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει πλέον τη χώρα σε θέματα του αγροτικού τομέα.
Επειδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο έχει την αρμοδιότητα για το ΕΘΙΑΓΕ ούτε καν απάντησε στην από 6-12-07/ Ερώτηση μου για τη σωρεία των προβλημάτων του ΕΘΙΑΓΕ,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί
1) Αν προτίθενται να λάβουν υπόψη την έκκληση της Ένωσης Ερευνητών του ΕΘΙΑΓΕ και να επιλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα και το προσωπικό του, ώστε να μην υποβαθμιστεί περαιτέρω η έρευνα του αγροτικού τομέα της χώρας και το έργο του ΕΘΙΑΓΕ.
2) Πότε προτίθεται το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και με ποια νομοθετική πρωτοβουλία να ενσωματώσει το επίδομα πάγιας αποζημίωσης για δημιουργία βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια στις συντάξιμες αποδοχές, αφού ο συνταξιοδοτικός νόμος 3620/2007 που το προβλέπει για άλλες κατηγορίες εργαζομένων είχε δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 276/11-12-07 όταν δινόταν η υπόσχεση στις 21/12/07 για ένταξη του σ’ αυτόν, δείχνοντας ότι η Κυβέρνηση έχοντας εθιστεί σε ακατάσχετη υποσχεσιολογία, δεν παρακολουθεί ούτε τις δικές της νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ