Προβλήματα των εργαζομένων στον Ο.Π.Α.Δ.

Αριθμός πρωτ: 408
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα των εργαζομένων στον Ο.Π.Α.Δ.

Για μια ακόμη φορά οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου εκφράζουν την αγανάκτηση τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο χώρο εργασίας τους.
Οι εργαζόμενοι στον Ο.Π.Α.Δ. είναι μόνο 350 για όλη την επικράτεια τη στιγμή που ο αριθμός των ασφαλισμένων φτάνει το 1.500.000. Η έλλειψη μόνιμου προσωπικού και η μη προκήρυξη θέσεων εποχικών υπαλλήλων δεν επιτρέπει τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών.
Οι πολύμηνες καθυστερήσεις στις πληρωμές των προμηθευτών που οφείλεται στη μικρή επιχορήγηση από το κράτος, ενώ οι ανάγκες του ΟΠΑΔ είναι τεράστιες (ξεπερνούν το 1,5 δις Ευρώ, τη στιγμή που η επιχορήγηση είναι μόνο 990 εκατ. Ευρώ) προκαλούν τριβές μεταξύ εργαζομένων και προμηθευτών.
Οι ελεγκτές ιατροί είναι πολύ λιγότεροι από τις ανάγκες του οργανισμού και μάλιστα εναλλάσσονται κάθε χρόνο, έτσι ώστε να μη μπορεί να επιτευχθεί εξορθολογισμός των δαπανών περίθαλψης.
Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν την περίθαλψη των Δημοσίων Υπαλλήλων και ο κανονισμός του Ο.Π.Α.Δ. είναι απλά μια κοινή υπουργική απόφαση.
Επειδή ο Ο.Π.Α.Δ. είναι ένα ταμείο που αφορά έναν μεγάλο κλάδο ασφαλισμένων στη χώρα μας που φτάνει το 1.500.000.
Επειδή οι υπάλληλοι προσπαθούν με όλα τα μέσα να συνεχιστεί η σωστή του λειτουργία του οργανισμού, παρ’ όλες τις δυσκολίες και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθεται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου:
1) Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης 245 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ.
2) Να προκηρυχθούν οι προβλεπόμενες 179 κενές οργανικές θέσεις ελεγκτών 3ετούς θητείας.
3) Να εκσυγχρονιστεί το μηχανογραφικό σύστημα του Ο.Π.Α.Δ.
4) Να αναμορφωθεί τόσο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας όσο και το οργανόγραμμα του οργανισμού, ώστε να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά.
5) Να προχωρήσει η κωδικοποίηση των διατάξεων περίθαλψης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ