Προβλήματα υγείας στους χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών

Αριθμός πρωτ: 4679
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα υγείας στους χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών τα τελευταία χρόνια οδηγεί όλο και περισσότερους χρήστες σε καταπόνηση της υγείας τους. Πολλές είναι οι μελέτες σχετικά με το θέμα των συνεπειών στην υγεία από τη μακροχρόνια χρήση των Η/Υ που μιλούν για αποδεδειγμένες σοβαρές μυοσκελετικές παθήσεις, αλλά και προβλήματα όρασης, ενώ δεν θα πρέπει να παραβλέπονται και οι επιπτώσεις από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που θα φανούν σε βάθος χρόνου. Καθημερινά όλες αυτές οι μελέτες αποδεικνύονται στην πράξη από τα προβλήματα υγείας που παρουσιάζονται σε πολλούς εργαζόμενους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με Η/Υ. Παρόλα αυτά στην πράξη ελάχιστα μέτρα λαμβάνονται για τους εργαζόμενους, δεν επιτρέπονται τα διαλείμματα ούτε και δίνεται η νόμιμη άδεια μιας ημέρας ανά δίμηνο στους χειριστές των Η/Υ.
Επειδή πρόσφατα επιστήμονες του Imperial College London διαπίστωσαν σε έρευνα πως οι Η/Υ μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό δημιουργούν «Ηλεκτρονικό νέφος» που ευθύνεται για πονοκεφάλους, ιλίγγους, μυοσκελετικές παθήσεις και οπτική κόπωση.
Επειδή είναι ανάγκη να προστατευτεί η υγεία των εργαζομένων και μάλιστα όχι μόνο όσον εργάζονται ως χειριστές υπολογιστών, αλλά όλων αυτών που περνούν την ημέρα τους μπροστά σε Η/Υ,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να λάβουν συγκεκριμένα και άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων που έρχονται σε επαφή καθημερινά με Η/Υ και τον υπόλοιπο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μια γενιά «εργαζομένων-θυμάτων» της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ