Προειδοποίηση για τη μη είσπραξη ή τη σημαντική μείωση της επόμενης ενιαίας ενίσχυσης με την εφαρμογή του νέου κανονισμού της σταφίδας

Αριθμός πρωτ: 8693
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προειδοποίηση για τη μη είσπραξη ή τη σημαντική μείωση της επόμενης ενιαίας ενίσχυσης με την εφαρμογή του νέου κανονισμού της σταφίδας.

Με τις 4240/10-1-08, 7538/28-2-08 Ερωτήσεις μου, είχα επισημάνει την ανησυχία των χιλιάδων αμπελουργών του Νομού Ηρακλείου μπροστά στο σοβαρό ενδεχόμενο μη είσπραξης της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος του χρόνου, λόγω της μη ενεργοποίησης των οριστικών δικαιωμάτων.

Τον κίνδυνο να χαθούν χιλιάδες ευρώ από το Νομό Ηρακλείου και να μεταφερθούν στο εθνικό απόθεμα αν δεν γίνει σωστά η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης των αμπελουργών, διαβλέπουν όμως και οι αρμόδιοι γεωπόνοι, και προειδοποιούν για την πολύ πιθανή σημαντική μείωση των ποσών που δικαιούται ο κάθε παραγωγός.

Συγκεκριμένα εφιστάται η προσοχή σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων (αγοραπωλησιών, γονικών παροχών και κληρονομιών) που έχουν γίνει στους αμπελώνες από το 2001 μέχρι σήμερα, καθώς και για τα αμπέλια που λόγω ασθενειών έχουν αναμπελωθεί.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου προτείνει να αξιοποιηθούν τα έγκυρα και ενημερωμένα ηλεκτρονικά αρχεία για τις μεταβολές των τελευταίων χρόνων και το καταρτισμένο προσωπικό της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και να εξεταστεί το θέμα με την πρέπουσα σοβαρότητα για να μη γίνουν λάθη κα να αποφευχθεί η απώλεια κονδυλίων.

Επειδή επίσης προτείνεται οι ενστάσεις να εκδικαστούν σε τοπικό επίπεδο από τους αρμόδιους υπάλληλους της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επειδή πρέπει να ληφθούν μέτρα άμεσα προκειμένου να αποφευχθεί η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη που δυστυχώς, σύμφωνα με τις επισημάνσεις όλων των εμπλεκομένων, φαίνεται να επέρχεται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή ενεργοποίηση των οριστικών δικαιωμάτων χιλιάδων αμπελουργών του Νομού Ηρακλείου για να μπορέσουν να εισπράξουν χωρίς πρόβλημα την ενιαία ενίσχυση, καθώς και αν πρόκειται να αξιοποιηθούν για το λόγο αυτό τα έγκυρα και ενημερωμένα ηλεκτρονικά αρχεία καθώς και το καταρτισμένο προσωπικό της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης