Προκήρυξη των διαθέσιμων θέσεων από τον ΟΑΕΔ βάσει του Ν. 2643/1998 σε ετήσια βάση

Αριθμός πρωτ: 12299
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη των διαθέσιμων θέσεων από τον ΟΑΕΔ βάσει του Ν. 2643/1998 σε ετήσια βάση.

Ο Νόμος 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», στις διατάξεις του οποίου υπάγονται, μεταξύ άλλων, πολύτεκνοι και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, άτομα με αναπηρία, τραυματίες πολέμου, κλ.π. προβλέπει την πρόσληψη των εν λόγω προστατευόμενων προσώπων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε φορείς του Δημοσίου, σε συγκεκριμένα ποσοστά επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης ή του φορέα.
Όπως επίσης προβλέπει ο Ν. 2643/1998, οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τις περιφερειακές διευθύνσεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε ετήσια βάση. Ωστόσο, η μόνη προκήρυξη που έχει δημοσιοποιηθεί από την Περιφερειακή Κρήτης του ΟΑΕΔ βάσει του Ν. 2643/1998, ήταν η με αρ. 201164/7-12-2004 (ΦΕΚ. 1857 Β΄/14-12-2004), ενώ έκτοτε δεν έχουν προκηρυχθεί άλλες θέσεις, κατά παράβαση του ως άνω Νόμου.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθεται να δώσουν εντολή για την εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και την προκήρυξη θέσεων εργασίας από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε ετήσια βάση, για τους προστατευόμενους του Ν. 2643/1998, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς, αφού η πρώτη και η τελευταία φορά που προκηρύχθηκαν ανάλογες θέσεις ήταν πριν τέσσερα χρόνια.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης