Προστασία καταναλωτών από ακατάλληλα και επιβλαβή προϊόντα

Αριθμός πρωτ: 9662
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Προστασία καταναλωτών από ακατάλληλα και επιβλαβή προϊόντα.

Ένα στα τρία προϊόντα που κυκλοφορούν ευρέως στο εμπόριο αποδείχθηκε ακατάλληλο, σύμφωνα με ελέγχους που πραγματοποίησε το Γενικό Χημείο του Κράτους κατά την περυσινή χρονιά.
Συγκεκριμένα, από το σύνολο των ελληνικών και ξένων προϊόντων που κρίθηκαν ως ακατάλληλα, το 1/3 αντιμετώπιζε πρόβλημα ως προς τη σύνθεση και τα 2/3 ως προς τη σήμανση και τη συσκευασία τους, με πρώτα στη λίστα τα απορρυπαντικά και τα σχολικά είδη. Αποσύρθηκαν δε 116 ακατάλληλα προϊόντα κυρίως από την Κίνα, τις ΗΠΑ, την Τουρκία και την Ινδία.
Επειδή οι παραβάτες κλήθηκαν να πληρώσουν πρόστιμα εντούτοις οι καταναλωτές παραμένουν εκτεθειμένοι στην ασυδοσία των παντός είδους κερδοσκόπων.
Επειδή το παρεμπόριο εξακολουθεί να ανθεί στη χώρα μας, όπως έχω επισημαίνει και με παλαιότερη Ερώτησή μου, διακινώντας τα πιο επικίνδυνα προϊόντα.
Επειδή παρόμοια προβλήματα έχουν προκύψει και στο νομό Ηρακλείου, όπως αποδεικνύεται από τους ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την προστασία των καταναλωτών της χώρας από τα ακατάλληλα και επιβλαβή προϊόντα που κυκλοφορούν ευρέως στο εμπόριο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ