Προτάσεις για την χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών

Αριθμός πρωτ: 1415
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Προτάσεις για την χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών.

Τις προτάσεις τους διατυπώνουν οι εκπαιδευτικοί του Νομού Ηρακλείου σχετικά με τις άδειες που τους χορηγούνται για την εκπαιδευτική τους αναβάθμιση, ο αριθμός των οποίων ολοένα και μειώνεται, λόγω της ανεπάρκειας των πιστώσεων που διατίθενται από το ΥΠΕΠΘ.
Οι εκπαιδευτικοί ζητούν την αξιοκρατική χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, με τη θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής που να διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα, καθώς και να ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις των συναδέρφων τους που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος.
Επίσης ζητούν την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο σύμφωνα με την παρ. στ΄, άρθρο 9, του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) θα καθορίζει τα όργανα και τη διαδικασία για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα κριτήρια επιλογής, τη διάρκεια και τις αποζημιώσεις που θα καταβάλλονται στους διατελούντες σε εκπαιδευτική άδεια σε ποσοστό επί των αποδοχών τους εντός των ορίων του αρ. 58 του Ν. 2683/1999, καθώς αυτό δεν έχει εκδοθεί ακόμη.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφεύγουν ομαδικά στη Δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσουν τα κεκτημένα δικαιώματά τους και να ικανοποιούνται οι αιτήσεις τους για εκπαιδευτικές άδειες.
Επειδή η εκπαιδευτική αναβάθμιση, όπως επισημαίνεται, είναι μια μακρόχρονη επένδυση της πολιτείας στη δημόσια εκπαίδευση, καθώς τα στελέχη που θα επιμορφωθούν, κάνοντας χρήση των εκπαιδευτικών αδειών, θα κληθούν στο μέλλον να καλύψουν θέσεις σχολικών συμβούλων, διευθυντών σχολείων και θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν άμεσα στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, όπως προβλέπεται από την παρ. στ΄, άρθρο 9, του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002), καθώς και να κάνουν δεκτές και να εφαρμόσουν τις προτάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις άδειες που τους χορηγούνται για την εκπαιδευτική τους αναβάθμιση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης