Προτάσεις καταναλωτών για προστασία από την ακρίβεια

Αριθμός πρωτ: 715
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις καταναλωτών για προστασία από την ακρίβεια.

Η μείωση του ΦΠΑ κατά 3 μονάδες στα είδη τροφίμων – καλάθι νοικοκυράς προτείνεται, μεταξύ άλλων συγκεκριμένων μέτρων, από την Ένωση Ελλήνων Καταναλωτών προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ακρίβεια και να προστατευθούν οι καταναλωτές.
Η Ένωση Ελλήνων Καταναλωτών υπογραμμίζει την ανάγκη θεσμικών μεταρρυθμίσεων με κατάργηση των κρατικών παρεμβάσεων σε θέματα καθορισμένα, όπως διοικητικών αμοιβών, τιμολογίων, κομίστρων, περιθωρίων κέρδους κλπ, καθώς και την άμεση λειτουργία της νέας υπηρεσίας αγορανομίας.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται δε για την ενδυνάμωση του ΕΦΕΤ, και ειδικά των περιφερειακών τμημάτων του, και για την εφαρμογή προγράμματος τακτικών ελέγχων σε όλο το κύκλωμα παραγωγής, επεξεργασίας και διακίνησης των τροφίμων. Παράλληλα η Ένωση εισηγείται την επιβολή ανώτατου ορίου αυξήσεων στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ.
Επειδή επιβεβλημένη θεωρείται η εφαρμογή νέας πολιτικής καταναλωτή στη χώρα, με διαρθρωτικές αλλαγές και ενίσχυση των καταναλωτικών ενώσεων, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της λειτουργίας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Επειδή, όπως ανέφερα και στην εισήγησή μου κατά την πρόσφατη συζήτηση της πρότασης Νόμου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, η υπερχρέωση των ελληνικών νοικοκυριών θα γνωρίσει μια έκρηξη μέσα στο 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της Κομισιόν, γεγονός που επιτάσσει τη λήψη νομοθετικών μέτρων τόσο για την προστασία των καταναλωτών, όσο και για την ελάφρυνση των νοικοκυριών της Ελλάδας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτές τις προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Καταναλωτών προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ακρίβεια και να προστατευθούν οι καταναλωτές, η πλειονότητα των οποίων αδυνατώντας να ανταποκριθεί στο αυξημένο κόστος ζωής, έχει οδηγηθεί στον υπερδανεισμό.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης