Προτάσεις Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης

Αριθμός πρωτ: 10784
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Με την διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση να είναι «προ των πυλών» της Ελλάδας, αλλά και με την εσωτερική οικονομική κατάσταση να βρίσκεται σε αδιέξοδο, είναι επιβεβλημένες οι παρεμβάσεις της Πολιτείας για τη στήριξη όλων των πολιτών και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ), με επιστολή της προς τους αρμόδιους φορείς, προτείνει σειρά μέτρων που θα μπορέσουν να δώσουν μία οικονομική ανάσα στον πολύπαθο κλάδο των ΜΜΕ.
Συγκεκριμένα, προτείνει:
– Τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), ανάλογη του τζίρου που πραγματοποιεί η επιχείρηση και των υποχρεώσεων που πρέπει να καλύψει, αλλά και αύξηση της χρηματοδότησης εάν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ή δεν γίνει μείωση του προσωπικού της.
– Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου και επαναφορά της φορολογικής κλίμακας που ίσχυε μέχρι το οικονομικό έτος 2008 αλλά και κατάργηση της προκαταβολής φόρου.
– Επανεξέταση της ρύθμισης περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων έως το 2006. Συγκεκριμένα η ΟΕΒΕΝΗ προτείνει μείωση μέψρι 50% του ετήσιου ποσού φόρου που προκύπτει κατά την εκκαθάριση, η προκαταβολή για την ένταξη στην ρύθμιση να γίνει 10%, να διπλασιαστούν οι δόσεις που προβλέπονται για την εξόφληση, και να δίνεται περιθώριο τουλάχιστον ένα μήνα από την παραλαβή του σημειώματος περαίωσης για την αποδοχή του ή όχι.
– Αναστολή εκτέλεσης πλειστηριασμών επιχειρήσεων τουλάχιστον για 3 χρόνια από τις τράπεζες λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
– Κίνητρα απασχόλησης του προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ.
– Ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ με ένταξη μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων.
– Άμεση αποπληρωμή των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο Γ’ ΚΠΣ και έχουν ολοκληρώσει ή έχουν υλοποιήσει κατά 50% το επενδυτικό τους σχέδιο.
– Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ κατά 2 μονάδες, από 19% σε 17%.
– Άμεση επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού, ώστε να μπορούν να γίνονται επενδύσεις και να δοθεί η δυνατότητα στις ΜΜΕ να αυτοχρηματοδοτούνται μέσω μέρους των κερδών τους για επενδύσεις, χωρίς να το αποδίσουν στην εφορία για φορολόγηση.
Επειδή οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες βρίσκονται σε απόγνωση και νοιώθουν ότι η διεθνής κρίση όχι μόνο πλησιάζει αλλά εξαιτίας και των μέχρι σήμερα κυβερνητικών επιλογών, θα έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις.
Επειδή είναι ανάγκη να τονωθεί η αγορά προς όφελος όχι μόνο των ΜΜΕ αλλά και των καταναλωτών.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ.Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να κάνουν δεκτά τα αιτήματα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών –Βιοτεχνών και Εμπόρων, προκειμένου να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν αλλά και αυτά που θα προκύψουν από τη διεθνή οικονομική κρίση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης