Προτάσεις ΠΑΣΕΓΕΣ για αλλαγές στη φορολογία των αγροτών

Αριθμός πρωτ: 664
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις ΠΑΣΕΓΕΣ για αλλαγές στη φορολογία των αγροτών.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ, στα πλαίσια της διαμόρφωσης ενός απλούστερου και περισσότερο διαφανούς φορολογικού συστήματος, αλλά και δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών, με υπόμνημά της προτείνει, μεταξύ άλλων, αλλαγές στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης που καταναλώνουν οι αγρότες στις αγροτικές εργασίες τους.
Συγκεκριμένα, προτείνεται η χρησιμοποίηση πετρελαίου κίνησης για την αγορά του οποίου καταβάλλεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, και ο οποίος θα επιστρέφεται με ειδικούς κατ’ αποκοπή συντελεστές, σύμφωνα με τα ακαθάριστα έσοδα (τιμολόγια) των αγροτών. Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμάται ότι θα αυξηθούν τα έσοδα του Δημοσίου και θα περιοριστεί η εισφοροδιαφυγή.
Επίσης, κρίνεται από την ΠΑΣΕΓΕΣ σκόπιμη η αύξηση των κατ’ αποκοπή συντελεστών επιστροφής ΦΠΑ φυτικής και ζωικής παραγωγής, σε τέτοιο ύψος που να εξασφαλίζεται η επιστροφή στους αγρότες του συνόλου του φόρου που εγγράφεται κάθε φορά στον προϋπολογισμό.
Παράλληλα, αναγκαία θεωρούνται πρόσθετα αναπτυξιακά κίνητρα φορολογικού χαρακτήρα, κυρίως για τους νέους αγρότες. Ένα σημαντικό τέτοιο κίνητρο θα μπορούσε να είναι η έκπτωση των δαπανών για αγορά καινούργιου πάγιου εξοπλισμού μέχρι και 100% για τους νέους αγρότες και μέχρι 50% για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες άνω των 40 ετών, με δυνατότητα μεταφοράς της υπολειπόμενης δαπάνης τουλάχιστον σε δύο επόμενες χρήσεις.
Επειδή το σύνολο των προτάσεων της ΠΑΣΕΓΕΣ για αλλαγή της φορολόγησης στον πρωτογενή τομέα χρήζει προσοχής, καθώς είναι καθολικό το αίτημα του αγροτικού κόσμου για δικαιότερη φορολογική μεταχείριση, αλλά η Κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί καθόλου, ούτε έχει πραγματοποιήσει καμιά από τις προεκλογικές της δεσμεύσεις όπως τη μείωση του ΦΠΑ,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να λάβουν υπόψη τους τις προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ και, με δεδομένη τη διογκούμενη δυσαρέσκεια του αγροτικού κόσμου, να προβούν σε σχετικές τροποποιήσεις στη φορολογία του αγροτικού τομέα, με στόχο την απλοποίηση των διατάξεων και διαδικασιών, τη διαφάνεια, τη σταθερότητα και τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης