Προτάσεις της Ένωσης Νέων Συνεταιρισμένων Αγροτών

Αριθμός πρωτ: 17922
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις της Ένωσης Νέων Συνεταιρισμένων Αγροτών.

Η Ένωση Νέων Συνεταιρισμένων Αγροτών (ΕΝΣΑ) της ΠΑΣΕΓΕΣ προτείνει σειρά μέτρων για την ανακούφιση των αγροτών, ιδιαίτερα των νέων που επέλεξαν να παραμείνουν και να επενδύσουν στη γεωργία, έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Συγκεκριμένα, οι προτάσεις της ΕΝΣΑ είναι:
• Επιτάχυνση υλοποίησης των προγραμμάτων των νέων αγροτών, με ταυτόχρονη λήψη μέτρων που θα εξασφαλίσουν διαχειριστική ταχύτητα και ευελιξία.
• Άμεση καταβολή της Β’δόσης των χρηματοδοτήσεων των Προγραμμάτων Νέων Αγροτών και Σχεδίων Βελτίωσης της προηγούμενης Προγραμματικής περιόδου.
• Επιδότηση εγκατάστασης μονάδων βιολογικού καθαρισμού σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δημιουργούν απόβλητα αλλά και να δοθούν κίνητρα για τη λειτουργία των μονάδων αυτών, με μείωση του τιμολογίου της ΔΕΗ.
• Προώθηση του Μητρώου Αγροτών ώστε να διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο το επάγγελμα του αγρότη.
• Ταχύτατη χαρτογράφηση γαιών και καθορισμός χρήσεων γης.
• Πάγωμα των χρεών των αγροτών για τρία χρόνια ώστε να μπορέσουν, και ιδιαίτερα οι νέοι αγρότες, να διασφαλίσουν την επιβίωση των εκμεταλλεύσών τους μέχρι να ανακάμψει η οικονομία.
• Προώθηση των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, καθώς οι καθυστερήσεις δρουν ανασταλτικά στην αγροτική επιχειρηματικότητα.
• Λήψη μέτρων για την παταξη της νοθείας των αγροτικών προϊόντων και επιβολή αυστηρών κυρώσεων για την καταπολέμηση της νοθείας και των παράνομων ελληνοποιήσεων.
• Αύξηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς κανένα από τα μέτρα που έχουν υποτίθεται δρομολογηθεί (πχ πράσινο πιστοποιητικό) δεν υλοποιούνται, ενώ οι εκπαιδεύσεις είναι σποραδικές και συχνά δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των γεωργών και ιδιαίτερα των νέων. Μάλιστα, όπως επισημαίνει και η ΕΝΣΑ, δε νοείται ποιοτική και ανταγωνιστική γεωργία χωρίς διαρκή πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση.
• Αύξηση επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος, σε 15% επί των παραστατικών πώλησης και διαμόρφωση στο 4% της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ακαθάροστα έσοδα των αγροτών (πωλήσεις).

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Εάν προτίθεται να υιοθετήσει τις προτάσεις της Ένωσης Νέων Συνεταιρισμένων Αγροτών, προκειμένου να στηριχθούν ουσιαστικά οι νέοι αγρότες, που αποτελούν την ελπίδα για τον αγροτικό τομέα της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης