Προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για τη σύσταση και λειτουργία των Ομάδων Παραγωγών στα πλαίσια της νέας ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών

Αριθμός πρωτ: 7274
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για τη σύσταση και λειτουργία των Ομάδων Παραγωγών στα πλαίσια της νέας ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών.

Η ΠΑΓΕΣΕΣ με πρόσφατη επιστολή της επισημαίνει την επανεξέταση ορισμένων σημείων της Υπουργικής απόφασης ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της νέας Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς (ΚΟΑ), στα νωπά και μεταποιημένα φρουτολαχανικά και κυρίως στον τομέα των προς χυμοποίηση εσπεριδοειδών καθώς και προτείνει να υπάρξει δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τη σύσταση και λειτουργία των Ομάδων Παραγωγών των οπωροκηπευτικών.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά την ΚΥΑ 3009550/30-6-08 για τα προς χυμοποίηση εσπεριδοειδή, γίνεται λόγος για αναθεώρηση των σημείων εκείνων όπου η απόφαση δεν προβλέπει τη δυνατότητα μονομερούς λύσης της σύμβασης από τις Ομάδες σε περίπτωση που η μεταποιητική μονάδα δεν τις εξοφλεί έγκαιρα.
Επίσης η ΠΑΣΕΓΕΣ προτείνει να επαλειφθεί η διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 2, για το λόγο ότι η εφαρμογή της θεωρείται πρακτικά πολύ δύσκολη έως αδύνατη και προτείνεται εναλλακτικά η σύνταξη και παράδοση κατάστασης απολογιστικά.
Αναφορικά με τις Ομάδες Παραγωγών κάνει λόγω για δημόσια διαβούλευση πριν την υιοθέτηση της λεγόμενης Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα των φρουτολαχανικών και επισημαίνει ότι η αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας, ενώ οι δευτεροβάθμιες επιτροπές αναγνώρισης θα πρέπει να λειτουργούν σε κεντρικό επίπεδο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Επειδή είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ισχυρές Ομάδες Παραγωγών που θα μπορούν να πραγματοποιούν επιχειρησιακά προγράμματα μεγάλης οικονομικής κλίμακας και για το λόγο αυτό η ΠΑΣΕΓΕΣ προτείνει την ύπαρξη όσο το δυνατόν αυστηρότερων κριτηρίων για την αναγνώριση των Ομάδων, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ιδιαιτερότητες ορισμένων περιοχών, όπως νησιωτικές, απομεμακρυσμένες κ.λ.π.,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει σχετικά με τις προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για τη νέα Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) των φρουτολαχανικών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης