Προώθηση συμπληρωματικών υποδομών τοπικής πρόσβασης σε δυσπρόσιτες και απομεμακρυσμένες περιοχές

Αριθμός πρωτ: 7248
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Προώθηση συμπληρωματικών υποδομών τοπικής πρόσβασης σε δυσπρόσιτες και απομεμακρυσμένες περιοχές.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει την ανάγκη για την κατά το δυνατόν γρηγορότερη προσαρμογή της χώρας μας στα νέα δεδομένα της Κοινωνίας της Πληροφορίας μέσα από το σχετικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ως στόχο έχει την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών για ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής του Έλληνα πολίτη, σε όλες τις περιοχές της χώρας, που παρέχουν οι συνεχώς εξελισσόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
Ωστόσο όπως επισημαίνει η Κομισιόν, χαμηλή παραμένει και μάλιστα σε ποσοστό μόνο 11% η αξιοποίηση των κονδυλίων που η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της για να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εκτεταμένης προσφοράς εξελιγμένων τηλεπικοινωνιακών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών με την δημιουργία συμπληρωματικών υποδομών τοπικής πρόσβασης σε δυσπρόσιτες και απομεμακρυσμένες περιοχής.
Επειδή η Κυβέρνηση παρουσιάζει μια πρωτοφανή αδυναμία να απορροφήσει τα διατεθέντα κονδύλια, περιορίζοντας τις ευκαιρίες της χώρας μας να παρακολουθήσει τις ραγδαίες εξελίξεις στα θέματα που αφορούν την κοινωνία της πληροφορίας και τις νέες τεχνολογίες, αν και είναι γνωστό ότι αποτελούν τη βάση για την πρόοδο στη νέα εποχή, αλλά και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι σημαντικοί πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας και συγκεκριμένα του μέτρου για συμπληρωματικές υποδομές τοπικής πρόσβασης σε δυσπρόσιτες και απομεμακρυσμένες περιοχές μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ