Προώθηση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Αριθμός πρωτ: 10616
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟYΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προώθηση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

Περιορισμένη παραμένει η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, σύμφωνα με το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών.

Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην απουσία δομών, όπως, π.χ. για τη φύλαξη των παιδιών ώστε να διευκολύνεται ο διπλός ρόλος της μητέρας εργαζόμενης, καθώς και στην απουσία την πολύπλευρης στήριξης από την πολιτεία, που ουσιαστικά εμποδίζει την προσπάθεια που καταβάλλεται για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας από οργανώσεις, φορείς αλλά και τις ίδιες τις γυναίκες.

Επειδή και παλαιότερα έχω επισημάνει την ανάγκη να ενισχυθούν οικονομικά προσπάθειες, τόσο σε τοπικό, όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως είναι οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί κτλ, ιδιαίτερα στα πρώτα βήματα εξωστρέφειάς τους, προκειμένου να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα το συντομότερο δυνατό για αυτές τις πολύ αξιόλογες επιχειρηματικές κινήσεις.

Επειδή σύμφωνα με το Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών κάθε γυναίκα εργαζόμενη ζητά από την πολιτεία να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα της επιτρέπουν και το ρόλο της να εκτελεί και ως άτομο να λειτουργεί και να αναδεικνύει τη δυναμική της προς όφελος της οικογένειάς της, της πολιτείας και της οικονομίας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η οποία σύμφωνα με το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών παραμένει περιορισμένη, λόγω της απουσίας των κατάλληλων δομών και την πολύπλευρη στήριξη της πολιτείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ.Στρατάκης