Πρόγραμμα λαϊκής κατοικίας στην περιοχή Αϊ Γιάννη Ηρακλείου Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 5191
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα λαϊκής κατοικίας στην περιοχή Αϊ Γιάννη Ηρακλείου Κρήτης.

Στην περιοχή Αϊ Γιάννη του Ηρακλείου Κρήτης υπάρχει οικόπεδο του Δημοσίου έκτασης 2.374,71 τ.μ., μέσα στο οποίο υπάρχουν παλαιά κτίσματα από τις αρχές της κατοχής, τα οποία κατελήφθησαν μετά τον πόλεμο από 13 οικογένειες στις οποίες δεν παραχωρήθηκαν ποτέ, επειδή ήταν εκτός σχεδίου.
Μετά την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης και τη ρυμοτόμηση, απομένει οικόπεδο 1105,91 τ.μ.
Σήμερα δεν μπορεί να γίνει καμία παραχώρηση επειδή ρυμοτομούνται τα περισσότερα κτίρια και η μοναδική λύση που απομένει είναι η εφαρμογή προγράμματος λαϊκής κατοικίας στο απομένον οικόπεδο.
Με έγγραφο της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κρήτης, έχει υποβληθεί από 6/7/2008 ερώτημα προς την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου για τη δυνατότητα εφαρμογής προγράμματος λαϊκής κατοικίας στο συγκεκριμένο οικόπεδο.
Επειδή έχει παρέλθει αρκετός χρόνος χωρίς να έχει δοθεί καμία απάντηση και οι κάτοικοι αγωνιούν για το τι πρόκειται να γίνει μετά από τόσα χρόνια,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να εφαρμόσει πρόγραμμα λαϊκής κατοικίας που αποτελεί τη μοναδική λύση, σύμφωνα με την πρόταση της υπηρεσίας, στο συγκεκριμένο οικόπεδο, σε συνδυασμό με την αύξηση του συντελεστή δόμησης με βάση το νόμο 1337/1983.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης