Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καθορισμό φόρου ταξινόμησης στα Ι.Χ αυτοκίνητα με στόχο την μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων

Αριθμός πρωτ: 1864
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καθορισμό φόρου ταξινόμησης στα Ι.Χ αυτοκίνητα με στόχο την μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων.

Με αφορμή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή για τη διαφοροποίηση του φόρου ταξινόμησης με βάση τον αριθμό γραμμαρίων διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπει ανά χιλιόμετρο ένα αυτοκίνητο, την οποία συζητάει το συμβούλιο υπουργών Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με βάση την πρόταση, η επιβολή «πράσινου» φόρου στα Ι.Χ αυτοκίνητα θα έχει στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, τουλάχιστον το 25% των συνολικών φορολογικών εσόδων από τους φόρους ταξινόμησης και τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας θα βασίζεται στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ως το 2010, το ποσοστό αυτό θα πρέπει να ανέρχεται στο 50%.
Επειδή πολλά κράτη-μέλη έχουν εκφράσει αρνητική στάση απέναντι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντιπροτείνουν η κάθε χώρα να είναι υποχρεωμένη να διαφοροποιήσει τα τέλη ταξινόμησης, ανάλογα με την εκπομπή ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, με την κατανάλωση καυσίμων κ.λ.π, αλλά να είναι στη διακριτική της ευχέρεια να καθορίσει τον τρόπο και τους όρους που θα εφαρμόσει το μέτρο,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. Υπουργός:
Ποιο τρόπο και ποιους όρους θα υιοθετήσει η χώρα μας σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ