Σε δεινή θέση μεγάλος αριθμός νοικοκυριών και επιχειρήσεων υπό τον κίνδυνο των κατασχέσεων

Αριθμός πρωτ: 1053
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Σε δεινή θέση μεγάλος αριθμός νοικοκυριών και επιχειρήσεων υπό τον κίνδυνο των κατασχέσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών-Δανειοληπτών Ελλάδος, εκατό χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις ζουν υπό το φόβο των κατασχέσεων κινδυνεύοντας να βρεθούν σε δεινή θέση, αφού τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα απειλούν να προβούν σε κατασχέσεις κάθε είδους περιουσιακού τους στοιχείου, όπως σπίτια, οικόπεδα, αυτοκίνητα, καθώς αδυνατούν να καλύψουν χρέη που έχουν αναλάβει.
Επειδή οι ενώσεις προστασίας καταναλωτών κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς βάση των στοιχείων υπολογίζουν ότι θα υπάρξει έκρηξη κατασχέσεων, αφού από τα 3,9 εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά τα μισά έχουν πάρει δάνεια είτε στεγαστικά, είτε καταναλωτικά, είτε κάρτες, ενώ 800.000 νοικοκυριά ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Επειδή, ήδη μέχρι το τέλος Ιουλίου 50.000 νοικοκυραίοι και επιχειρηματίες έχουν λάβει κλήση από δικαστικό επιμελητή που τους κοινοποιούσε πρόγραμμα πλειστηριασμού για ακίνητα και κινητά περιουσιακά τους στοιχεία, από τα οποία 23.000 αφορούν ακίνητη περιουσία και 27.000 κινητά.
Επειδή η οικονομική κατάσταση συνεχώς δυσχεραίνει τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, αφού είναι υπερχρεωμένοι με δάνεια για να καλύπτουν τις ανάγκες τους, λόγω του ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους εξ αιτίας των μεγάλων αυξήσεων στα προϊόντων και στις υπηρεσίες, μπαίνοντας έτσι σε ένα φαύλο κύκλο δανεισμού που τους οδηγεί τις περισσότερες φορές στο να χάνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει προκειμένου να προστατευτεί ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την έκρηξη των κατασχέσεων που αναμένεται να προκύψουν από την αδυναμία τους να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα, λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης