Σοβαρά ερωτηματικά για τη στάση του Υπουργείου στο ζήτημα της κοινοποίησης των γραπτών σε υποψήφιους των Πανελληνίων εξετάσεων

Αριθμός πρωτ: 8745
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Σοβαρά ερωτηματικά για τη στάση του Υπουργείου στο ζήτημα της κοινοποίησης των γραπτών σε υποψήφιους των Πανελληνίων εξετάσεων.

Σοβαρότατα ερωτηματικά προκαλεί η στάση του Υπουργείου σχετικά με το ζήτημα της κοινοποίησης των γραπτών στους υποψηφίους των Πανελληνίων εξετάσεων το 2006.
Σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καλείται το Υπουργείο, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, να αναστείλει άμεσα την καταστροφή των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων του έτους 2006 οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασής τους στα ζητηθέντα γραπτά δοκίμιά τους.
Το πάγιο αίτημα μαθητών και γονιών για πρόσβαση στα γραπτά μετά τη λήξη των εξετάσεων όσων μαθητών έχουν συμμετάσχει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την εισαγωγή του στα ΑΕΙ, καταστρατηγείται από το Υπουργείο, το οποίο όχι μόνο δεν προβαίνει στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ως οφείλει, αλλά με νομοσχέδιο θέτει τέρμα στο δικαίωμα των μαθητών που θέλουν να προβούν σε εξέταση των γραπτών τους για τα οποία έχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η βαθμολογία τους δεν είναι η σωστή.
Επειδή το Υπουργείο δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι η διαδικασία της βαθμολόγησης είναι άριστη και σωστή ενώ ταυτόχρονα να υπάρχουν τόσες καταγγελίες μαθητών για κακή βαθμολόγηση, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν τα γραπτά τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να επανεξετάσει το άρθρο 22 παρ. 1 του Νόμου 3475/2006 για την Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, που αποκλείει το δικαίωμα πρόσβασης των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων στα γραπτά τους δοκίμια.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης