Σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακής σύνδεσης και χώρων στάθμευσης στο νέο κτήριο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον Εσταυρωμένο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 11147
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακής σύνδεσης και χώρων στάθμευσης στο νέο κτήριο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον Εσταυρωμένο Ηρακλείου.

Στην Ερώτησή μου 4676/17-1-08 είχα επισημάνει το σοβαρό ζήτημα των προβλημάτων κυκλοφοριακής σύνδεσης και χώρων στάθμευσης που παρουσιάζει το νέο κτήριο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον Εσταυρωμένο Ηρακλείου όπως επεσήμαινε η Ένωση Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ανατολικής Κρήτης.
Στην απάντηση του το Υπουργείο αναφέρει ότι «… όπως μας γνώρισε η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 1. η Περιφέρεια Κρήτης έχει αναλάβει όλες τις εργασίες που αναφέρονται στην κυκλοφοριακή σύνδεση του νέου κτιρίου και εξ όσων γνωρίζει έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες υλοποίησής τους. 2. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει μεριμνήσει εξ αρχής για την διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης που προβλέπει η νόμιμη οικοδομική άδεια (δηλ 114) και μάλιστα έχει δημιουργήσει περισσότερες από αυτές (δηλ 151) 3. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει υποβάλει σχετική αίτηση στην Πολεοδομία Ηρακλείου για την χορήγηση σχετικής άδειας περαίωσης εργασιών, προκειμένου να την υποβάλει στην ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου και στην συνέχεια να προχωρήσει στην Διοικητική Παραλαβή προς χρήση του κτιρίου. Η Πολεοδομία Ηρακλείου Κρήτης έχει πραγματοποιήσει προ μηνός και πλέον την σχετική αυτοψία των εγκαταστάσεων του έργου και αναμένεται η έκδοση από την αυτήν σχετικής βεβαίωσης περαίωσης προς ηλεκτροδότηση. 4. Μετά την χορήγηση της βεβαίωσης από την Πολεοδομία και την Ηλεκτροδότηση του κτιρίου, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα έχει παραλάβει το κτίριο σε διάστημα ενός μηνός».
Ωστόσο, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο είχε επισημάνει ότι για να δοθεί η άδεια για το ρεύμα θα πρέπει να γίνει αυτοψία καθώς και να κατατεθεί πλήρης φάκελος του εγκεκριμένου οδικού έργου, όμως από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες ενώ από την εξέταση του φακέλου προέκυψαν ελλείψεις και παραλήψεις.
Επειδή το ΙΚΑ κατασκεύασε το κτίριο χωρίς να μεριμνήσει για την κατασκευή του έργου οδικής πρόσβασης, αν και είχε κατατεθεί μελέτη που ποτέ δεν εφαρμόστηκε, ενώ ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να μην υπάρχει ούτε πάρκινγκ, αφού ο προβλεπόμενος χώρος σχεδιάζεται για να γίνει το οδικό δίκτυο που δεν πραγματοποιήθηκε.
Επειδή παραμένει σε εκρεμμότητα το σοβαρό αυτό ζήτημα και στην Ερωτησή μου 7714/3-3-2008 δεν έχω λάβει καμιά απάντηση μέχρι σήμερα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και να εξασφαλίσει τους κανόνες ασφαλούς πρόσβασης και τους απαραίτητους χώρους στάθμευσης, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ομαλή λειτουργία του κτιρίου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης