Σοβαρά προβλήματα στην Τεχνική Εκπαίδευση

Αριθμός πρωτ: 406
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Σοβαρά προβλήματα στην Τεχνική Εκπαίδευση.

Άκρως απογοητευτικά και ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την τεχνική εκπαίδευση στη χώρα μας, αφού την τελευταία τριετία έχει χάσει το 29,7% των μαθητών της.
Ενώ η Κυβέρνηση ψήφισε τον Ιούνιο του 2006 νέο νόμο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 3475/06), στην πράξη αποδεικνύεται ότι η εφαρμογή του πρόσθεσε πολλά προβλήματα. Η μετατροπή των τεχνικών σχολείων, από ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ (επαγγελματικά λύκεια) και ΕΠΑΣ (επαγγελματικές σχολές) έγινε τόσο πρόχειρα και γρήγορα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί που απαξιώνεται από τους ίδιους τους μαθητές.
Συγκεκριμένα, τη σχολική χρονιά 2006-7 η Α ΕΠΑΛ είχε 30% (21.662) λιγότερους μαθητές από αυτούς που είχε η Α ΤΕΕ τη σχολική χρονιά 2005-6 (30.753), ενώ η αναλογία μαθητών Τεχνικής/Γενικής Εκπαίδευσης (22,4% / 77,6%) στην Α τάξη Λυκείου είναι η μικρότερη της εικοσαετίας.
Τα προβλήματα είναι μεγάλα και καθοριστικά για την συνέχιση της φοίτησης των μαθητών, αφού η μείωση των εγγραφών στη φετινή Β τάξη ξεπερνά το 20% , γεγονός που καταδεικνύει την απογοήτευση των μαθητών, οι οποίοι μη γνωρίζοντας στην αρχή εγγράφονται όλο προσδοκίες και στην πορεία απογοητεύονται.
Επειδή προβλήματα, όπως οι δεκάδες ελλείψεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από τη μια πλευρά και η ανισοκατανομή από την άλλη, αφού σε ορισμένα σχολεία υπάρχει υπερπληθώρα ειδικοτήτων ενώ σε κάποια άλλα δεν υπάρχουν καθόλου, η έλλειψη αναλυτικών προγραμμάτων στα περισσότερα μαθήματα, η έλλειψη νέων βιβλίων, ήδη στον δεύτερο μήνα της νέας σχολικής χρονιάς και οι ελλείψεις ξεπερνούν το 80%.
Επειδή τα νέα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ έχουν γίνει με προχειρότητα, με αποτέλεσμα η τεχνική εκπαίδευση να στρέφει το μαθητικό δυναμικό στην πρόωρη κατάρτιση, αφού επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοί τους καταλήγουν τελικά απλά ειδικευμένοι εργάτες, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί.
Επειδή αρνητική εξέλιξη αποτελεί και το γεγονός ότι πολλές ειδικότητες καταργούνται οριστικά χωρίς μελέτη και τεκμηρίωση, δημιουργώντας αναστάτωση σε μαθητές , γονιούς και εκπαιδευτικούς, καθώς αποτέλεσε και καθοριστικό παράγοντα ώστε πολλοί μαθητές να στραφούν στα ιδιωτικά ΙΕΚ

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σχετικά με την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, όπως οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα σχολικά βιβλία αλλά και οι ειδικότητες που καταργούνται με αποτέλεσμα οι μαθητές των ΕΠΑΣ να αποκλείονται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, επειδή οι ειδικότητες τους δεν αντιστοιχούν με αυτές των ΑΤΕΙ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκη
ΑΠΑΝΤΗΣΗ