Σοβαρά προβλήματα στις εφημερίες των νοσοκομείων από την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για μείωση ωραρίου εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών

Αριθμός πρωτ: 3774
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Σοβαρά προβλήματα στις εφημερίες των νοσοκομείων από την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για μείωση ωραρίου εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών.

Σοβαρά προβλήματα στις εφημερίες και των νοσοκομείων Ηρακλείου αναμένεται να προκαλέσει η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας που προβλέπει τη μείωση του ωραρίου εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών σε 48 ώρες για τους ειδικευμένους και 58 ώρες για τους ειδικευόμενους την εβδομάδα.
Είτε ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου είτε παραταθεί για ένα επιπλέον έτος η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας, η οποία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με Προεδρικό Διάταγμα, οι ιατροί του Νομού εκφράζουν αμφιβολίες αν μπορεί να εφαρμοστεί στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, και ιδιαίτερα της περιφέρειας, λόγω των σοβαρών ελλείψεων ιατρικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν.
Η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας, σύμφωνα με τους γιατρούς του ΕΣΥ, θα σημάνει τη δραστική μείωση των ήδη πολύ χαμηλών μισθών τους, καθώς ουσιαστικά αμείβονται από τις εφημερίες, και σύμφωνα με απόφαση άλλωστε του ελεγκτικού συνεδρίου δεν θα εγκρίνονται κονδύλια για αμοιβές γιατρών πέραν των προβλεπόμενων ωρών.
Επειδή όπως αναφέρουν, για την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων και για να τηρηθούν οι παραπάνω ώρες εργασίας πρέπει να προσληφθούν πανελλαδικά περίπου 5.000 γιατροί.
Επειδή η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας υπογραμμίζει την ορθότητα του μέτρου υπό προϋποθέσεις, όπως ο διπλασιασμός των μισθών τους, οι μαζικές προσλήψεις του προβλεπόμενου ιατρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία και η θέσπιση πενθήμερου εξαώρου εβδομαδιαίως,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα που θα προκληθούν στα προγράμματα των εφημεριών των Νοσοκομείων, κυρίως της περιφέρειας, από την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας που προβλέπει τη μείωση του ωραρίου εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών σε 48 ώρες για τους ειδικευμένους και 58 ώρες για τους ειδικευόμενους την εβδομάδα, καθώς και τη σημαντική μείωση που θα επιφέρει στις ήδη πολύ χαμηλές αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ που μέχρι σήμερα ουσιαστικά μισθοδοτούνται μέσω των εφημεριών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης