Σοβαρές ελλείψεις στην εφαρμογή του κανονισμού για τη μεσογειακή αλιεία στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 16551
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Σοβαρές ελλείψεις στην εφαρμογή του κανονισμού για τη μεσογειακή αλιεία στη χώρα μας.

Όπως αναφέρει ο αρμόδιος κοινοτικός Επίτροπος Αλιείας, απαντώντας σε Ερώτηση Έλληνα Ευρωβουλευτή, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου:
-Δεν έχουν αποστείλει ακόμα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον καθορισμό των περιοχών προστασίας από την αλιεία στα εθνικά και διεθνή ύδατα της Μεσογείου.
– Δεν έχουν προβεί στη συγκέντρωση επιστημονικών στοιχείων με σκοπό την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των ενδιαιτημάτων, όπως είναι τα λιβάδια της Ποσειδωνίας.
– Το προσχέδιο του εθνικού σχεδίου διαχείρισης που εκπονήθηκε, χαρακτηρίστηκε από την επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι, δεν πληροί όλα τα κριτήρια που θέτει ο κοινοτικός κανονισμός για τη μεσογειακή αλιεία.
– Επιτρέπουν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κοινοτικού κανονισμού, την αλιεία με μηχανότρατες σε αποστάσεις μικρότερες από τις ακτές από εκείνες που ορίζονται στον κανονισμό.
Επειδή πρόκειται για σοβαρά ζητήματα που αφορούν τόσο το μέλλον ενός ολόκληρου κλάδου, όπως αυτού της αλιείας όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός απασχολούμενων στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ παράλληλα αφορά και βασικά θέματα περιβάλλοντος και της προστασίας του,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την ορθή εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού για τη μεσογειακή αλιεία, ώστε να μην υπάρξουν κυρώσεις για τη χώρα μας και κυρίως να μην υποστούν τις αρνητικές συνέπειες οι αλιείς αλλά και το περιβάλλον.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης