Σοβαρό πρόβλημα σχολικής στέγης των Νηπιαγωγείων Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 10205
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Σοβαρό πρόβλημα σχολικής στέγης των Νηπιαγωγείων Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τα σοβαρά προβλήματα σχολικής στέγης που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των νηπιαγωγείων του Νομού Ηρακλείου, καθώς και τις ανεπαρκείς υποδομές που δεν επιτρέπουν την εγγραφή του συνόλου των νηπίων στην υποχρεωτική πλέον προσχολική αγωγή.
Σύμφωνα με στοιχεία των φορέων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού, το 70% των νηπιαγωγείων του Ηρακλείου στεγάζεται σε μισθωμένες και ακατάλληλες για την εκπαιδευτική διαδικασία αίθουσες, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν διαθέτουν καν προαύλιο χώρο.
Τουλάχιστον 21 νηπιαγωγεία του Νομού δεν διαθέτουν επαρκείς υποδομές για τον αριθμό των νηπίων που φιλοξενούν, ενώ μέχρι σήμερα 18 νηπιαγωγεία δεν μπορούν να απορροφήσουν επιπλέον μαθητές το Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της δημόσιας προσχολικής αγωγής.
Επειδή αίτημα των εκπαιδευτικών είναι η λειτουργία τμημάτων νηπιαγωγείων σε δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς να μην επιτραπεί για δεύτερη συνεχιζόμενη χρονιά, αλλά να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές προκειμένου να διοχετευθούν όλα τα νήπια στα δημόσια νηπιαγωγεία.
Επειδή, όπως έχω και κατά το παρελθόν υπογραμμίσει, είναι απαράδεκτη η συνεχής υποχρηματοδότηση και η μη βελτίωση των υποδομών των δημόσιων Νηπιαγωγείων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην επιχορήγηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σχολικής στέγης που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των νηπιαγωγείων του Νομού Ηρακλείου, αλλά και να εξασφαλίσει το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό ώστε να μην αποκλειστεί κανένα παιδί και να μπορέσουν όλα τα νήπια να φοιτήσουν στο δημόσιο νηπιαγωγείο κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης