Στήριξη Ανώτατης Δημόσιας Εκπαίδευσης

Αριθμός πρωτ: 1791
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Στήριξη Ανώτατης Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Την ανάγκη να στηριχθεί η Ανώτατη Δημόσια Εκπαίδευση εξέφρασαν οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας στο πλαίσιο της Συνόδου τους που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των προέδρων, η αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων θα αποτελέσει ισχυρό πλήγμα για τα περιφερειακά τμήματα των ΤΕΙ αλλά και των Πανεπιστημίων αφού θα σημάνει μεγάλη διαρροή φοιτητών προς την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση.
Και αυτό γιατί πολλοί φοιτητές θα προτιμήσουν να παραμείνουν στις πόλεις τους και να φοιτήσουν σε κάποιο κολέγιο, αντί να μετακομίσουν σε κάποια επαρχιακή πόλη επιβαρύνοντας πολύ περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό για να σπουδάσουν μάλιστα αντικείμενο όχι της πρώτης προτίμησής τους.
Επειδή, όπως επεσήμαναν οι πρόεδροι, είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθεί σειρά μέτρων προκειμένου τα ΤΕΙ της χώρας να γίνουν ελκυστικά για τους υποψήφιους.
Επειδή τέθηκε από τους προέδρους εκ νέου το αίτημα οργάνωσης αυτόνομων μεταπτυχιακών από τα ΤΕΙ, καθώς και το αίτημα για βασική έρευνα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να στηρίξει την Ανώτατη Δημόσια Εκπαίδευση προκειμένου, εν όψει της αναγνώρισης των κολεγίων, να μην παρατηρηθεί μεγάλη διαρροή φοιτητών προς την ιδιωτική εκπαίδευση.
2) Αν προτίθεται να κάνει δεκτά τα αιτήματα των προέδρων των ΤΕΙ τόσο για την οργάνωση αυτόνομων μεταπτυχιακών όσο και για τη βασική έρευνα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ