Στήριξη του αγροτουρισμού μέσω Διαδικτύου

Αριθμός πρωτ: 4882
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Στήριξη του αγροτουρισμού μέσω Διαδικτύου.

Με πιλοτική εφαρμογή σε εικοσιπέντε επιλεγμένους ξενώνες σε κάθε μια από τις τέσσερις χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Κύπρο που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ξεκινάει την επίτευξη των στόχων του το ηλεκτρονικό εργαλείο «i-SeT».
Το ηλεκτρονικό εργαλείο i-SeT «Integrated Suite for e-Tourism», περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «e-Ten» το οποίο επιχειρεί τη διείσδυση των μικρών αγροτουριστικών μονάδων στις διεθνείς αγορές μέσω του Διαδικτύου και στο οποίο μετέχει από ελληνικής πλευράς η «Αγροτουριστική».
Επειδή ο τομέας της τεχνολογίας έχει προχωρήσει και ιδιαίτερα για θέματα τουρισμού που δεν αφορούν τα στενά πλαίσια μιας χώρας, η χρήση του Διαδικτύου είναι ένας τρόπος που με καλά οργανωμένο τρόπο μπορεί να έχει άμεσα οφέλη για την προβολή των περιοχών και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται, και με ποιο τρόπο, να προβούν στη στήριξη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας και αν προτίθενται να προβούν στη λήψη άλλων ανάλογων πρωτοβουλιών και δράσεων που θα έχουν ως στόχο την προώθηση και προβολή του αγροτουρισμού στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ