Σταδιακή αποδυνάμωση της Δασικής Υπηρεσίας

Αριθμός πρωτ: 18225
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Σταδιακή αποδυνάμωση της Δασικής Υπηρεσίας.

Στην 16642/24-3-09 Ερώτησή μου είχα αναφερθεί στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων, στην οποία εκφραζόταν η έντονη οργή και αγανάκτηση των μελών της και τονιζόταν η σταδιακή αποδυνάμωση της Δασικής Υπηρεσίας από την Κυβέρνηση, λόγω της αδράνειας και της αδιαφορίας που επιδεικνύει για τη στελέχωσή της.
Στην απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ερώτησή μου επιβεβαιώνονται ,ουσιαστικά, τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στη Δασική Υπηρεσία και γίνεται λόγος για τη διαδικασία κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων.
Ωστόσο, στην ίδια απάντηση αναφέρεται ότι «Ως προς το έκτακτο προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών , αποκλειστικά αρμόδιο για τη σχετική διαδικασία είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του οποίου, εξάλλου, οι πιστώσεις καλύπτουν τις δαπάνες μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού».
Επειδή στην ίδια Ερώτηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει δώσει καμιά απάντηση μέχρι σήμερα και είναι χαρακτηριστική η αδράνεια που επιδεικνύει για το σημαντικό αυτό θέμα, ενόψει μάλιστα και της επικείμενης θερινής περιόδου.
Επειδή στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών αυτών προκειμένου να υπάρχει δασοπροστασία, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον οι πυρκαγιές και οι καταστροφές των τελευταίων χρόνων.
Επειδή, όπως έχω επισημάνει και με Ερώτησή μου, η αγροφυλακή όπως δημιουργήθηκε, ουσιαστικά δεν επιτελεί κανένα ρόλο προστασίας των αγρών και του περιβάλλοντος,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού το οποίο θα ενισχύσει τη Δασική Υπηρεσία και τη Δασοφυλακή στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα , προκειμένου να προστατεύονται τα δάση και γενικότερα η ύπαιθρος από τις πυρκαγιές και τις καταστροφές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης