Στελέχωση Τοπικής Επιτροπής του ΙΚΑ στο Ηράκλειο

Αριθμός πρωτ: 2099
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Στελέχωση Τοπικής Επιτροπής του ΙΚΑ στο Ηράκλειο.

Πολλά παράπονα διατυπώνονται από ασφαλισμένους του ΙΚΑ αλλά και άλλους εμπλεκόμενους για διάφορες υποθέσεις τους που πρέπει να αποφανθεί η Τοπική Επιτροπή του ΙΚΑ εξαιτίας της αδυναμίας λειτουργίας της.
Ενώ έχουν οριστεί οι εκπρόσωποι των φορέων μένει κενή η θέση του προέδρου με αποτέλεσμα εδώ και τέσσερις μήνες να μην είναι κατορθωτό να συνεδριάσει η Τοπική Επιτροπή.
Αν και είναι γνωστό ότι άλλαξε το νομικό πλαίσιο παρ’ όλα αυτά καμία εξέλιξη δεν έχει παρατηρηθεί και η κατάσταση παραμένει στάσιμη παρά την καθημερινή συσσώρευση υποθέσεων.
Επειδή υπάρχουν όχι μόνο επείγουσες περιπτώσεις αλλά και πληθώρα υποθέσεων που πρέπει να εξεταστούν και επείγει ο ορισμός τους προέδρου για να συγκαλέσει την Επιτροπή,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να επισπεύσει τον ορισμό του προέδρου προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει η Τοπική Επιτροπή του ΙΚΑ στο Ηράκλειο ώστε να εξεταστούν οι επείγουσες περιπτώσεις που εκκρεμούν αλλά και να περιοριστεί η συσσώρευση των εκκρεμών υποθέσεων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ