Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ελλάδα απο πλευράς αποτελεσματικότητας των κοινωνικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση της φτώχειας

Αριθμός πρωτ: 8344
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ελλάδα απο πλευράς αποτελεσματικότητας των κοινωνικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση της φτώχειας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Διεύθυνσης Απασχόλησης, αν και οι κοινωνικές παροχές μειώνουν τον κίνδυνο φτώχειας κατά μέσο όρο 38% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση με τις κοινωνικές της υπηρεσίες να μειώνουν την ένδεια μόλις κατά 2%.
Επειδή για την αντιμετώπιση της φτώχειας επιβάλλεται πρωτίστως η πολιτική βούληση και ο συντονισμός μιας σειράς ολοκληρωμένων δράσεων και πρωτοβουλιών για την εξασφάλιση κοινωνικών υπηρεσιών, στέγασης, εκπαίδευσης, υπηρεσιών υγείας και κ.λ.π, πέραν των χρημάτων που απαιτούνται.
Επειδή η Ελλάδα παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας μεταξύ των εργαζομένων, καθώς σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, τουλάχιστον το 14% των εργαζομένων στη χώρα μας δεν μπορούν να ξεπεράσουν το όριο της φτώχειας.
Επειδή το 10% περίπου των παιδιών στην Ευρώπη ζουν σε οικογένειες όπου κανένας δεν έχει αμειβόμενη εργασία, ενώ η χώρα μας συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά απόλυτης φτώχειας παιδιών (0-17 ετών) και ηλικιωμένων (+65 ετών), με το 23% των παιδιών και το 26% των ηλικιωμένων να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Επειδή η πολιτική της Κυβέρνησης όχι μόνο δεν είναι προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά είναι και αναποτελεσματική, στα όποια μέτρα εφαρμόζει, όπως καταγράφουν και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Ποια μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να λάβουν, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης