Συμμετοχή Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας

Αριθμός πρωτ: 18859
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/5/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας.

Ως γνωστόν, το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) αποτελεί γνωµοδοτικό όργανο προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για ζητήµατα εκπαιδευτικού σχεδιασµού και για µείζονος σηµασίας ζητήµατα εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ωστόσο, αν και σε αυτό συμμετέχουν διάφοροι φορείς Επαγγελματικών και μη Οργανώσεων, δεν συμμετέχει η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που εκπροσωπεί πάνω από 180.000 οικογένειες με 4 και πλέον παιδιά.
Επειδή, η συμμετοχή της ΑΣΠΕ στο ΕΣΥΠ, θα συμβάλλει θετικά στη διαδικασία του διαλόγου που διενεργείται για την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Εάν προτίθεται να συμπεριλάβει εκπρόσωπο της ΑΣΠΕ στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, δίνοντάς της τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα τόσο σημαντικό όργανο, όπου θα καταθέτει τις απόψεις των χιλιάδων γονέων που εκπροσωπεί.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης