Συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην τουριστική πολιτική

Αριθμός πρωτ: 5591
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην τουριστική πολιτική.

Με πρόσφατο υπόμνημά του το Δίκτυο Τουριστικών Δήμων καθιστά σαφές την ανάγκη συμμετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος που αφορούν γενικότερα τον τουρισμό.
Η συμμετοχή του Δικτύου Τουριστικών Δήμων σε επιτροπές και ομάδες που θα επεξεργάζονται πολιτικές για τον τουρισμό, ιδιαίτερα για ζητήματα χωροταξίας, προβολής και διαφήμισης, αλλά και των υποδομών που έχει ανάγκη ο τουρισμός, κρίνεται αναγκαία αφού τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι από τη μια, αλλά και οι μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης που υπάρχουν δίνουν τη δυνατότητα για μια αγαστή συνεργασία των δύο μερών.
Επειδή στο Νομό Ηρακλείου η ανάγκη αυτή είναι περισσότερο επιτακτική εξαιτίας της ύπαρξης πολλών προβλημάτων στον τουρισμό,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα του Δικτύου Τουριστικών Δήμων για συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες, προκειμένου να υπάρχει μια εποικοδομητική συνεργασία με το Υπουργείο για θέματα τουρισμού,

Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης