Συνέχεια της αρνητικής επίδρασης της οικονομικής κρίσης στις ελληνικές επιχειρήσεις

Αριθμός πρωτ: 2273
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Συνέχεια της αρνητικής επίδρασης της οικονομικής κρίσης στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), καταγράφονται οι αρνητικές επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στην πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και κυρίως επιβεβαιώνεται η ανησυχία ολόκληρου του κλάδου για τη συνέχιση των αρνητικών επιπτώσεων και κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, το 77% των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος, διατυπώνουν αρνητικές εκτιμήσεις για τη μέχρι στιγμής επίδραση της κρίσης, ενώ,το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο της έρευνας είναι ότι, το 85% εκτιμά ότι τα δύσκολα δεν έχουν περάσει, προβλέποντας περαιτέρω επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών το επόμενο 12μηνο.
Επειδή οι επιχειρηματίες του Νομού Ηρακλείου, όπως και ολόκληρης της Κρήτης, έχουν επισημάνει επανειλημμένως τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν, χωρίς την ουσιαστική στήριξη της Πολιτείας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να πάρουν προκειμένου να τονωθεί ο επιχειρηματικός τομέας της Κρήτης και να αντιμετωπιστεί η διαφαινόμενη παράταση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης