«Σχέδιο δράσης» για τον εκσυγχρονισμό των σφαγείων

Αριθμός πρωτ: 11185
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «Σχέδιο δράσης» για τον εκσυγχρονισμό των σφαγείων.

Με την Ερώτησή μου 5587/4-2-08 είχα επισημάνει το πρόβλημα από την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την παραβίαση της νομοθεσίας περί διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού 1774/2002 για την ασφαλή διαχείριση των υποπροϊόντων.
Στην απάντηση αναφέρεται ότι το Υπουργείο προώθησε κατά προτεραιότητα τη ίδρυση μονάδων αδρανοποίησης (rendering) μέσω του Γ’ ΚΠΣ και αναμένεται να προστεθούν άλλες 21 μονάδες αδρανοποίησης και μια μονάδα παραγωγής βιοαερίου.
Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου η ηγεσία του Υπουργείου αναμένεται να υποβάλει «σχέδιο δράσης» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σταδιακό εκσυγχρονισμό των ελληνικών σφαγείων και την τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την επεξεργασία και αδρανοποίηση των ζωικών υποπροϊόντων.
Επειδή πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τη δημόσια υγεία, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σφαγεία στο Νομό Ηρακλείου, όπως έχω επισημάνει με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάτι μέχρι σήμερα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Ποια μέτρα περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης που αναμένεται να υποβληθεί από το Υπουργείο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον σταδιακό εκσυγχρονισμό των ελληνικών σφαγείων και την τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά στην επεξεργασία και αδρανοποίηση των ζωικών υποπροϊόντων.
2) Εάν προτίθεται να υλοποιήσει και πότε, τις δεσμεύσεις για ίδρυση 21 νέων μονάδων αδρανοποίησης και μιας μονάδας παραγωγής βιοαερίου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης