Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 4458
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.

Το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου ιδρύθηκε το 2005 για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες ξένων μαθητών και να παράσχει στους μαθητές του την πολυγλωσσική και διαπολιτισμική ευρωπαϊκή παιδεία. Αρχικά λειτούργησαν οι τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού και προσχολικά τμήματα και σήμερα φοιτούν σε αυτό 150 μαθητές.
Ενώ σήμερα λειτουργούν δύο γλωσσικά τμήματα, ένα ελληνικό και ένα αγγλικό, από το νηπιαγωγείο ως την 4η τάξη του δημοτικού προβλέπεται τα επόμενα χρόνια να λειτουργήσουν τόσο οι υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού όσο και Γυμνάσιο και Λύκειο.
Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το σχολείο σήμερα είναι εξαθέσιο και η λειτουργία των παραπάνω τμημάτων θα είναι σύντομα προβληματική. Έτσι είναι επιτακτική η ανάγκη για ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος, στο οποίο θα μπορούν να στεγαστούν όλα τα τμήματά του.
Ο Δήμος Ηρακλείου έχει αναλάβει την υποχρέωση να παραχωρήσει οικόπεδο, στο οποίο θα γίνει η ανέγερση του νέου κτιρίου και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι έτοιμη να προχωρήσει στο έργο, του οποίου η κατασκευή έχει υπολογιστεί στα 7.000.000€ (επτά εκατομμύρια ευρώ).
Επειδή είναι μεγάλη η ανάγκη να στεγαστεί το ολοένα αυξανόμενο μαθητικό δυναμικό του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, στο οποίο προσφέρεται μια διαφορετική εκπαιδευτική άποψη και προετοιμάζονται οι μαθητές με διαπολιτισμική εκπαίδευση ως μελλοντικοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθεται και πότε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προχωρήσει η χρηματοδότηση του έργου της ανέγερσης του νέου κτιρίου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ