Σωρεία προβλημάτων και ελλείψεων στο Βενιζέλειο και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 6153
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Σωρεία προβλημάτων και ελλείψεων στο Βενιζέλειο και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τμήματα και συγκεκριμένες κλινικές τόσο του Βενιζελείου όσο και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, εξαιτίας της έλλειψης ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού, καθώς και κατάλληλων υποδομών σε αρκετές περιπτώσεις.
Ωστόσο, παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις του Υπουργείου Υγείας στις απαντήσεις για πλήρωση των θέσεων και βελτίωση των υποδομών, οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας των δύο μεγάλων Νοσοκομείων του Νομού στους πολίτες διαρκώς υποβαθμίζονται, ενώ ορισμένα τμήματά τους αδυνατούν να λειτουργήσουν έστω και στοιχειωδώς.
Ενδεικτικά οι γιατροί του Βενιζέλειου αναφέρουν το Νευρολογικό Τμήμα, το οποίο λειτουργεί μόνο με το διευθυντή και τρεις ειδικευόμενους, ενώ η Ογκολογική Κλινική λειτουργεί με το διευθυντή και ένα επιμελητή, δίχως ειδικευόμενους.
Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του ΠΑΓΝΗ καταβάλλουν καθημερινά υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες κλινικών όπως η αιματολογική, οι παθολογικές κτλ., οι οποίες είναι υπερπλήρεις από ασθενείς που πάσχουν από σοβαρά συνήθως νοσήματα και νοσηλεύονται είτε σε ράντζα στους διαδρόμους είτε συνωστίζονται σε μικρά και ακατάλληλα δωμάτια.
Επειδή, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζουν αρκετοί ασθενείς, οι συνθήκες νοσηλείας είναι σε πολλές περιπτώσεις απαράδεκτες.
Επειδή η συστηματική προσπάθεια της Κυβέρνησης απαξίωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έχει ως αποτέλεσμα την ετήσια αύξηση της δαπάνης για την ιδιωτική περίθαλψη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να λάβει υπόψη τις διαμαρτυρίες του προσωπικού αλλά και των νοσηλευομένων για τα προβλήματα που καθημερινά επιδεινώνονται στα Νοσοκομεία του Ηρακλείου και να προχωρήσει άμεσα, αφενός στην πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού, και αφετέρου στη βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων υποδομών τους προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης