Την χρέωση πρόσβασης στους ανταγωνιστές της ζητά η ΔΕΗ

Αριθμός πρωτ: 18735
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/5/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Την χρέωση πρόσβασης στους ανταγωνιστές της ζητά η ΔΕΗ.

Την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που δημιουργούνται στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να αντιμετωπίσει άμεσα η Κυβέρνηση καθώς και την εξασφάλιση τους υγιούς ανταγωνισμού.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αθηναϊκού τύπου, η ΔΕΗ βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο απώλειας 400 εκατ. ευρώ εξαιτίας της εισόδου τρίτων προμηθευτών στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, η ΔΕΗ ζητά να υπάρξουν χρεώσεις πρόσβασης στους ανταγωνιστές της που προχωρούν σε επιλεκτική επιλογή πελατών, οι οποίες θα έχουν τη μορφή αποζημίωσης προς τη ΔΕΗ, για την αντιστάθμιση του μονοπωλιακού κόστους και παροχής φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένους πελάτες της.
Επειδή, όπως επισημαίνεται από την πλευρά της ΔΕΗ, η επιβολή των χρεώσεων αποσκοπεί στην ύπαρξη υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού μεταξύ της ΔΕΗ και των νεοεισερχόμενων ανταγωνιστών, που στην παρούσα φάση επωφελούνται από τις χαμηλές τιμές χονδρικής,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν στη θεσμοθέτηση χρεώσεων πρόσβασης στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ,όπως προτείνεται από την πλευρά της, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης