Τροποποίηση του Νόμου 3454/7-4-07 αναφορικά με την τριτεκνία της κατηγορίας ΤΕ του Υπουργείου Παιδείας

Αριθμός πρωτ: 1380
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Νόμου 3454/7-4-07 αναφορικά με την τριτεκνία της κατηγορίας ΤΕ του Υπουργείου Παιδείας.

Έντονα διαμαρτύρονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της κατηγορίας ΤΕ καθώς ο Νόμος 3454/7-4-06 (ΦΕΚ Α75) τους εξαιρεί από το δικαίωμα χρήσης της τριτεκνίας στους πίνακες κατάταξης των αναπληρωτών.
Η εξαίρεση αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί ΤΕ να μη συμπεριλαμβάνονται στη σειρά προτεραιότητας του 20% των προσλήψεων της κατηγορίας τριτέκνων, όπως συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς της κατηγορίας ΠΕ και με όσους έχουν φοιτήσει στη ΣΕΛΕΤΕ.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για ανισότητα και αντισυνταγματικότητα, αφού αφενός, όσον αφορά στην τριτεκνία, δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα με την κατηγορία ΠΕ από τον εν λόγω Νόμο και αφετέρου δεν δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της κατηγορίας ΤΕ να καταρτιστούν παιδαγωγικά και να εισαχθούν στη ΣΕΛΕΤΕ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση του Νόμου 3454/7-4-06 (ΦΕΚ Α75 07.04.2006) για τους εκπαιδευτικούς της κατηγορίας ΤΕ, όσον αφορά στην τριτεκνία, προκειμένου να λαμβάνεται υπ’ όψιν στη σειρά προτεραιότητας για τις προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ακόμη και χωρίς ΣΕΛΕΤΕ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ